תבנית:הידעת?/י' ניסן ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמ' (ראש השנה יא א) מביאה מחלוקת מתי האבות אברהם יצחק ויעקב, נולדו ונפטרו, י"א בחודש ניסן וי"א בחודש תשרי.

בספר קרניים (מאמר ו), ובפירוש ר' שמשון אוסטרופולר דן ידין כותב: שאברהם אבינו נפטר בחודש שבט, ורמז לדבר "תקבר בשיבה טובה" ראשי תיבות למפרע "טבת".

מבארים המפרשים (מובא בספר קרניים בהוצאת ר' אברהם יעקב בומבך תשס"ו): כיון שניסן הוא ראש חודשים, ובראש כלול הכל, לכן השני עשר ימים הראשונים של חודש ניסן, כל אחד מהם הוא נגד חודש אחד, ויוצא: שי' ניסן הוא נגד שבט.

וכוונת הספר קרניים ור' שמשון שאברהם נפטר בחודש ניסן, ביום שהוא נגד שבט, דהיינו י' ניסן. וזהו למ"ד שהאבות נפטרו בניסן.