תבנית:הידעת?/כ"ה כסלו ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יש מקומות שנוהגים שביום ראשון של חנוכה עולה לתורה ראשון גבאי בית הכנסת (במקום הכהן), כדי לחלוק כבוד לגבאים העושים מלאכתם של ע"מ לקבל פרס.

ונבחרה עלייה זו, מכיון שהיא מתחילה בברכת כהנים (שו"ע או"ח ר"ס תרפד), ואין הכהנים מקפידים שלוקחים להם את העליה, כי נזכר שמם בקריאה זו, שהם-הם המברכים את ישראל. (אוצר טעמי המנהגים, הרב שמואל פנחס גלברד שליט"א, עמ' שלט-שמ)