תבנית:הידעת?/כ"ט כסלו ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דמי חנוכה

אמר הגאון הרב חיים קניבסקי שליט"א: "המקור לחלוקת 'דמי חנוכה', הוא מדברי המגן אברהם (ר"ס עתר) שנוהגים הנערים העניים לסובב בחנוכה על הפתחים, ומזה נשתרבב המנהג גם לילדים [- שלו שאינם עניים].

אבא זצ"ל היה נותן, ואמר שהמנהג הוא בליל ה' דחנוכה [- כ"ט כסלו], כי יום זה לא יתכן אף פעם שיפול בשבת". (דרך שיחה ח"א עמ' קפז)