תפוח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ה"תפוח" הוא ערימה גדולה של אפר עשויה כעין תפוח באמצע המזבח.

מובא במשנה (תמיד פ"ב מ"ב) "החלו מעלין באפר על גבי התפוח ותפוח היה באמצע המזבח פעמים עליו כשלש מאות כור וברגלים לא היו מדשנין אותו מפני שהוא נוי למזבח מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן"