תפילת שוא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תפילה לבטלה, תפילה ובקשה על דבר שכבר נעשה ואין להשיבו.


המתפלל ומבקש על דבר שעבר זמנו, שכבר נעשה ואין להשיב, אף על פי שיכול הדבר להשתנות, אך שלא על פי דרך הטבע כי אם בדרך נס - הרי זו "תפילת שוא".


לדוגמא: "היתה אשתו מעוברת, ואמר: יהי רצון שתלד אשתי זכר - הרי זו תפילת שוא" (ברכות נד, א), שכן צורת העובר כבר מושלמת מבחינת המין.


דוגמא נוספת: "היה בא בדרך, ושמע קול צווחה בעיר (צעקה של בני אדם על צרה שבאה עליהם), ואמר: יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי - הרי זו תפילת שוא" (ברכות שם), שהרי כבר ארע הדבר.