תרקב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרקב או תרקבא היא מידת נפח ששיעורה שלושה קבים [1] או הכלי שמשמש למידה זו[2].

פירוש השם[edit]

"תרקב" - נוטריקון: תרי וקב, כלומר: שני קבים וקב [3] .

שימוש במידה[edit]

 • הכופה כלי של תרקב וישב עליו אינו מטמא משום מושב הזב מכיון שהוא כלי המיוחד למדידה ולא לישיבה [4]

תרקב דינרים[edit]

תרקב דינרים הוא מושג של סכום גדול שהוזכר בכמה הקשרים:

 • בנותיו של רבי ינאי לא היו מתקדשות בפחות מתרקב דינרים [5]
 • תרקב דינרים הוא הסכום ששולם כדי שיהושע בן גמלא ימונה לכהן גדול [6]
 • רבי מאיר שילם תרקב דינרים לשומר כדי להבריח את אחותה של ברוריה [7]
 • נתינת תרקב דינרים היא דוגמא למאמץ של השקעה ממונית על מנת לפייס [8]

הערות שוליים

 1. רש"י סוטה ח:
 2. חגיגה כג:
 3. רש"י סוטה ח:
 4. חגיגה כג:
 5. קידושין יא
 6. יבמות סא.
 7. ע"ז יח
 8. גיטין ל