ברוך משנה הבריות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברוך משנה הבריות היא ברכה שמברכים על ראיית בריות משונות.

מקור[edit]

הסוגיא העוסקת בברכה זו נמצאת בבבלי ברכות נח ב: "אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את הבהקנים אומר ברוך משנה הבריות. מיתיבי: ראה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך משנה את הבריות את הקטע ואת הסומא ואת פתויי הראש ואת החגר ואת המוכה שחין ואת הבהקנים אומר ברוך דיין אמת! לא קשיא- הא ממעי אמו הא בתר דאיתיליד. דיקא נמי דקתני דומיא דקטע שמע מינה. תנו רבנן: הרואה פיל, קוף וקפוף אומר: ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו".

על מה מברכים?[edit]

הגמרא הזכירה כמה שוסגי אנשים ובעלי חיים עליהם יש לברך "ברוך משנה הבריות":

 • בהקנים- שעורם מנומר (רש"י).
 • כושי- אדם שחור
 • גיחור- אדם אדום (כנ"ל)
 • לווקן- לבקן, אדם לבן
 • קפח- אדם שמחמת שכרסו גדולה נראה כנמוך מאד, או אדם שמרוב גבהו פרצופו בולט ושמוט (רש"י).
 • ננס- אדם נמוך
 • דרניקוס- ראשו מכוסה יבלות או שפיו עקום (כנ"ל).
 • פתויי ראש- ששערותיו דבוקות זו לזו
 • קטע- שנקטעו ידיו
 • סומא- עיוור
 • חגר- שנקטעו רגליו
 • קיפוף- על פי רש"י הוא עוף שפיו ולסתותיו דומות לאדם (על פי תרגום לעזי רש"י הכוונה לעזניה).

כמו כן, יש לברך על ראיית פיל וקוף.