דברי קבלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בדברים שהועברו בתנ"ך אך לא בתורה. אם התכוונתם לעבודת הקרבנות, עיינו בערך קבלה (קרבן).


דברים שנאמרו בנביאים ובכתובים; ויש אומרים, כי רק דברים שנאמרו בנביאים נקראים "דברי קבלה", ואילו דברים שנאמרו בכתובים נקראים "דברי קדושה". ראה גם ערך: דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן.