מוכר אחר הגנב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מוכר אחר הגנב הוא אדם הגונב מן הגנב שור או שה גנוב ומוכרו.

דינו[edit]

מי שגנב מן הגנב שור או שה גנוב ומכרו, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה, שהואיל ואינו חייב תשלומי כפל, אינו חייב ארבעה וחמשה, לפי שארבעה וחמשה אמרה תורה ולא שלושה וארבעה (כלומר, שארבעה וחמשה כוללים גם את הכפל, ובמקום שפטור מכפל הרי אין כאן אלא שלושה וארבעה).

ראו גם[edit]