Difference between revisions of "עלון פרשת השבוע"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(כותרות המשנה ניתנו כדי שאפשר יהיה לתת קישור)
Line 18: Line 18:
 
העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נדוקת מבט" על אקטואליה.
 
העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נדוקת מבט" על אקטואליה.
  
 +
==שיחת השבוע'''==
  
* '''שיחת השבוע''' - הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי חב"ד. העורך: מנחם ברוד <ref>[http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=5606&CategoryID=1249]</ref> - גליון 1152 לפרשת בא
+
הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי חב"ד. העורך: מנחם ברוד <ref>[http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=5606&CategoryID=1249]</ref> - גליון 1152 לפרשת בא
  
* '''מעייני הישועה''' -  שבועון למשפחה הדתית  - בהוצאת  "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד <ref>[http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsSection&sectionID=2-]</ref> - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא  
+
העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, "יש חדש" - על מנהגי השבוע החב"ד, "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה" - סיפרים שהיו תוך ציטוט מספריהם, לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית ופינת ההלכה והמנהג.
 +
 
 +
* '''מעייני הישועה''' -  שבועון למשפחה הדתית  - בהוצאת  "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד <ref>[http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsSection&sectionID=2-]</ref> - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא
  
 
== הערות שוליים ==
 
== הערות שוליים ==

Revision as of 00:47, 1 February 2009

עלוני פרשת השבוע היו לאחד מאמצעי התקשורת הפופולריים על ציבור שומרי המסורת. הם כוללים מדרשי חז"ל על פרשת השבוע וכן בעלי מדורים נוספים, אשר עשויים לעניין את הציבור הדתי. בין השאר מופיעים בו מדורים :

העלונים מחולקים חינם בבתי הכנסת. על כל אחד מהם מתנוססת הבקשה: לא לקרוא את העלון בבית הכנסת

להלן רשימת העלונים: (עדכון יתבצע מפעם לפעם)

שבת בשבתו

גליון פרשת השבוע הוותיק ביותר. נוסד בשנת תשמ"ה (1985). העלון הוא מיסודה של "הסתדרות הפועל המזרחי". כתיבה ועריכה: "מכון צומת" [1] - גיליון 1258: וארא כ"ח טבת תשס"ט 21/01/2009

העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נדוקת מבט" על אקטואליה.

שיחת השבוע

הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי חב"ד. העורך: מנחם ברוד [2] - גליון 1152 לפרשת בא

העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, "יש חדש" - על מנהגי השבוע החב"ד, "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה" - סיפרים שהיו תוך ציטוט מספריהם, לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית ופינת ההלכה והמנהג.

  • מעייני הישועה - שבועון למשפחה הדתית - בהוצאת "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד [3] - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא

הערות שוליים