רב הונא בר חייא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי הונא בר חייא
תקופתו אמוראים
מקום פעילות בבל, ארץ ישראל
דור שני ושלישי
בית מדרש ישיבת פומבדיתא
רבותיו שמואל, רב כהנא, רב נחמן
חבריו רב חלקיה בר טובי

רב הונא בר חייא היה אמורא בבלי בן הדור השני והשלישי.

רוב מאמריו בתלמוד הם בשם רבותיו, והוא מוזכר גם בירושלמי[1] אשתו הייתה בתו של רב ירמיה בר אבא[2], וממנה נולד בנו לוי. מסר כמה הלכות שקיבל מחותנו‏[3].

לאחר פטירתו של רב יהודה, לא הסכים רבה לקבל את המינוי לראשות ישיבת פומבדיתא, ובשנים אלו שימש רב הונא בר חייא כראש הישיבה. רק לאחר פטירתו של רב הונא בר חייא, קיבל רבה את ראשות הישיבה בלית ברירה, כדי למנוע ביטול תורה[4].

בתקופה מסוימת, שימש רב הונא כמוכס וגובה המס מאת המלך, תפקיד שנחשב כמגונה בעיני החכמים, מסיבות שונות. דעתו של רב הונא הייתה שונה, והוא קיבל על עצמו את התפקיד. באותה תקופה, רצו החכמים לשאול שאלה קשה במיוחד את רב הונא, וארבע מאות מהחכמים בראשות רבה ורב יוסף התכוננו לבוא לביתו, כשהוא מצידו מכין ארבע מאות כיסאות יקרות עשויות משן. בדרך שמעו החכמים, על תפקידו החדש, והם הקפידו מאוד על הדבר, ומשכך, החליטו שלא לבוא לביתו יותר. כאשר שמע רב הונא מכך, הוא אמר מיד: אם כך, אני חוזר בי, ואני מתפטר מתפקידי. בשלב זה, התפצלו החכמים ביניהם. רב יוסף טען שאדם שנעשה למוכס נחשב לפפסול ולא נאמן גם אם חזר בו, ורבה פסק שבמקרה כזה ניתן לסמוך עליו כבתחילה, ולכן הוא בא אליו עם תלמידיו, ללא רב יוסף‏[5]. רב הונא היה מצעירי תלמידיו של שמואל[6], למד אצל רב כהנא[7] ואצל רב נחמן[8], והיה מצעירי תלמידיו של רב יהודה‏[9].

בכמה מקומות מובא כי מסר בשם שמואל שהלכה כתנא חנניה בנושאים שונים לחלוטין‏[10].

בנו לוי מוזכר בתלמוד‏[11] כחבר או כתלמיד חבר של רבה בר רב הונא.

מאמרותיו[edit]

רב הונא פסק, כי כיבוד אב הוא מממונו של האב, ואין על הבן חיוב להוציא מכספו הפרטי לשם ההוצאות הנלוות לכך.‏[12]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. תלמוד ירושלמי, פאה א א
 2. שבת
 3. בבא קמא נט ב, חולין צג א
 4. איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי: צו. וראה עוד בברית יעקב, יעקב חיים סופר, עמ' סט-עב.
 5. בכורות לא א
 6. ראה מועד קטן כו א, ששאל את רב יהודה ושמע את שמועות שמואל.
 7. כתובות קא א
 8. יתיב קמיה - בבא קמא קטז ב, בבא בתרא קיא א
 9. סנהדרין ק א, ומשמע שהיה מצעירי תלמידיו. - מטפל במטפחות.
 10. שבת נא ב, תענית י א, כתובות עט ב, חולין עט א, נדה
 11. שבת נא ב
 12. תלמוד ירושלמי, פאה א א