שלוש גרנות למעשר בהמה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שלושה זמנים קבועים בשנה שבהגיע אחד מהם אסור לו לאדם למכור או לשחוט מבהמותיו עד שיעשר אותן (ראה: מעשר בהמה).


שלושת הזמנים הם: א. חמשה עשר יום קודם חג הפסח; ב. חמשה עשר יום קודם חג השבועות; ג. חמשה עשר יום קודם חג הסוכות.