שמחה זיסל ברוידא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מתוך הויקיפדיה העברית: הרב שמחה מרדכי זיסקינד (שמחה זיסל) ברוידא (כ"ד באדר תרע"ב, 13 במרץ 1912 - ט"ז בניסן תש"ס, 21 באפריל 2000) היה ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

ביוגרפיה[edit]

נולד בחצר שטרויס שבירושלים לטויבא ריזל (בת רבי יעקב דוד ספקטור אחי רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן ספקטור) ולרב חזקיהו אברהם ברוידא, נכדו של הרב אריה לייב ברוידא, אחיו של הסבא מקלם. בילדותו למד בתלמוד תורה של ישיבת עץ חיים ולאחר מכן למד בישיבת חברון. למד בישיבה עם הרב ראובן טרופ, בנו של הרב נפתלי ולימים ראש ישיבת היישוב החדש, וראה אותו כרבו. כמו כן למד בשיעור חברותא עם הגאון רבי איסר זלמן מלצר ראש ישיבת עץ חיים ומחבר ספר אבן האזל על הרמב"ם והתקרב גם אל החזון איש.

בשנות ה'תרצ"ד-ה'תרצ"ה נסע (בהשפעת הרב אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר ובן הסבא מסלבודקה) עם חבירו ללימודים בישיבת חברון הרב שמחה פינס לביקור בישיבות ליטא - סלבודקה ,קלם ועוד, כמו כן ביקרו אצל גדולי ישראל ובהם גם הגאון רבי יוסף ראזין (הרוגאטשוב'ר) שהתפעל מהם מאד.

בשנת ה'תש"א נשא לאשה את גולדה מרים, בתו של הרב משה פינקל, בנו של הסבא מסלבודקה הרב נתן צבי פינקל וחתנו של הרב משה מרדכי אפשטיין. הרב משה פינקל היה ר"מ בישיבת חברון, ונפטר בצעירותו, בחיי אביו, בחול המועד סוכות תרפ"ו (1925).

בשנת ה'תשי"א התמנה לר"מ בישיבת חברון, ובשנת ה'תשכ"א החל במסירת שיעורים כלליים ונעשה לאחד מראשי הישיבה, יחד עם עמיתו הרב אברהם פרבשטיין. לאחר פטירת ראשי הישיבה הוותיקים הרב יחזקאל סרנא בתשכ"ט ואחריו הרב משה חברוני בתשל"ו, נצטרפו עמהם לצוות ראשי הישיבה עמיתיהם הרב חיים סרנא והרב הלל זקס.

ידידו הרב נחום פרצוביץ' ראש ישיבת מיר כינהו "שקדן הדור".

מלבד עיסוקו בסוגיות התלמוד עסק רבות בפירוש הרמב"ן על התורה, ובמשך שנים רבות מסר שיעורים על פירוש זה. לימים יצאו השיעורים בסדרת ספרי "שם דרך" על ידי תלמידו הרב יעקב יהודה זילברליכט.

משנת תשל"ז היה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ולאחר הקמת דגל התורה הצטרף למועצת גדולי התורה שלה והשתתף בדיוניה.

נפטר בחול המועד פסח תש"ס, ונקבר ליד קברי אבותיו בבית הקברות בהר הזיתים. ארבעה ימים אחריו נפטרה אשתו מרים (מירקה). שמו של חלק מ"רחוב הישיבה" בשכונת גאולה בירושלים, בסמיכות למבנה הישיבה הישן של ישיבת חברון, הוסב לרחוב הרב ברוידא.

משפחה[edit]

לרב ברוידא בן ובת: משה, המתגורר בארצות הברית, ושרה, הנשואה לשמואל סגל, נינו של הסבא מנובהרדוק.

גיסו הרב דוד פינקל (חתנו של הרב הלל ויטקינד) היה תלמידו המובהק של הרב איסר זלמן מלצר בירושלים. אחיו הוא הרב צבי ברוידא, שהיה אב"ד בפתח תקווה.

מספריו[edit]

 • עריכת חידושי המאירי על מסכת עירובין בשלשה כרכים ובתוספת מילואים בהוצאת מוסד הרב קוק.
 • סדרת ספרי שם דרך על מסכתות התלמוד: שבת, פסחים, יומא, סוכה, מגילה, כתובות, קידושין, סוטה, בבא קמא, בבא מציעא
 • גליונות שם דרך - על מסכת שבת
 • שם דרך - ביאורים ומאמרים על התורה ופירוש הרמב"ן
 • הגדה של פסח: שם דרך - חידושים וביאורים בהלכה ובאגדה
 • קובץ שם דרך על מגילה, פורים וארבע פרשיות
 • שעורי רבנו הגרש"ז ברוידא על מסכת סנהדרין, פרק שמיני בעריכת תלמידיו: אברהם זאב מלר ודב יונה בקשט (תשמ"ז)
 • חבר מאמרי התורה - אספת מאמרים ושיחות על תורה ומתן תורה
 • שם דרך: כתר תורה - אספת מאמרים בענייני התורה ומעמד הר סיני, דרכע לימודה ומסירתה לדורות
 • שם דרך: הישר והטוב - אספת מאמרים בענייני מידות ויראת שמים

לקריאה נוספת[edit]

 • שמעון יוסף מלר, נסיך ממלכת התורה