הכל מעלין לארץ ישראל

צפו בשיעור כללי של הרה"ג זלמן מלמד בנושא הכל מעלין לארץ ישראל. השיעור שודר בשידור חי.

גודל טקסט
מקורות:
תמונה זמנית שידור חי.jpg
צילום: אריה מינקוב

משנה כתובות קי: הכל מעלין וכו',
והברייתא שם "הוא אומר לעלות וכו'
תוספות שם  ד"ה הוא אומר
רמב"ם הלכות אישות פי"ג הלכות יט, כ.
מהרי"ט יו"ד ח"ב סימן כח.
תשב"ץ ח"ג סימנים קצח קצ.
רמב"ם הלכות מלכים פ"ה הלכות ז, ט - יב
ישועות מלכו סימנים סו סז