איגרת לקראת חג השבועות

לקראת חג השבועות – חג מתן תורה – אנו מתכבדים לסקור בפניכם את הממצאים, החידושים וההתפתחויות בעולם התורה בזמננו.

2 דק' קריאה
shutterstock

ידידים יקרים, שלום וברכה מירושלים

לקראת חג השבועות – חג מתן תורה – אנו מתכבדים לסקור בפניכם את הממצאים, החידושים וההתפתחויות בעולם התורה בזמננו, תוך הדגש על השינויים המתחוללים והצפויים בשיטות ובאמצעים של הוראת לימודי הקודש והיהדות בעקבות התפתחויות בתקשורת הדיגיטלית והמקוונת.

עולם התורה

במדינת ישראל ישנם כיום כשלוש מאות וחמישים ישיבות גדולות, שלומדים בהם בחורים ואברכים שתורתם אומנותם, וכן 21 ישיבות הסדר,71 מכינות קדם-צבאיות, 33 ישיבות לאומיות גבוהות.

בישיבות ובכוללים בישראל לומדים כיום כ-111,041 בחורים ואברכים.

 

"...אבל כתר תורה אינו כן. עמלה של תורה כל הרוצה ליטול יבא ויטול שנאמר הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נ״ד,א')".(אבות דרבי נתן פרק מ"א)

בתי הכנסת ובתי המדרש הקהילתיים

ברוב רובם של 10,500 בתי הכנסת האורתודוקסים במדינת ישראל, שבהם מתפללים בקביעות כמיליון וחצי אנשים ונשים מתקיימים שיעורי תורה קבועים ברמות שונות. יחד עם זאת, הולכת וגוברת המגמה של פיתוח בתי מדרש ומרכזי חינוך ותרבות תורניים קהילתיים ועפ"י הממצאים שלנו מתקיימת פעילות כזו ב-1000 בתי כנסת קהילתיים בישראל.

כוללים של יום השישי

לאחר שהונהג בישראל שבוע עבודה שלחמישה ימים, החלו גבאי בתי כנסת, רבנים וראשי קהילות ליזום הקמת כוללים של "יום השישי" בבתי הכנסת שבהם לומדים בעיקר אנשים עובדים,המקדישים את יום שישי ללימוד תורה.

עפ"י המידע שליקטנו, קיימים כיום כ-600 כוללים "יום השישי" בכל רחבי המדינה, שבהם לומדים בקביעות אלפים רבים.

התקשורת הדיגיטלית ומאגרי המידע באתרי האינטרנט לרשות לומדי התורה

ההתפתחות העצומה של התקשורת האלקטרונית ומאגרי המידע התורניים באתרי האינטרנט, מעמידים לרשות לומדי התורה ודורשיה אפשרויות רבות של לימוד ועיון בדרכים ובאמצעים חדשניים מאוד,ומאפשר נגישות לרבנים ולפוסקי הלכה באמצעות רשת השו"תים המופעלים כיום באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות.

המאגר התורני

אנו ממליצים בפניכם לצפות במאגר התורני בויקיפדיה, הכולל את מירב המידע אודות:

15 מאגרים כלליים; 60 מאגרים נושאיים; מפתחות וקישורים חיצוניים.

כמו כן מומלץ לבקר באתר ויקישיבה שהינו פרוייקט האנציקלופדיה למושגי תורה ויהדות של אתר ישיבה.

שו"ת אינטרנטי כמראה לשינויים

המחבר דוד מלכה – עבודת גמר מחקרית. מתפרסמת באתר האינטרנט "אנשים ישראל – המדריך לחברה הישראלית" ובדברי המבוא הוא מביא ציטוט וכותב: "כיום כבר לא ניתן להעלות על הדעת עריכת מחקר על החברה היהודית, אורחותיה ותרבותה בגולה ובארץ-ישראל, ללא עיון בספרות זו..". (גליק, תשס"ו).

אנו מייחלים ומתפללים שיתקיימו בנו בעז"ה דברי הנביא: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il