בשורה מיוחדת לקהל דורשי התורה!
 
במקביל להדפסת כרכי האנציקלופדיה התלמודית, החלו צוות ההוצאה לאור בהפצת הערכים העתידיים באמצעות המרחב האינטרנטי אצלנו כאן באתר ישיבה.
 
למי שעדיין לא שמע, מדובר באנציקלופדיה היחידה ששמה לה למטרה לתמצת ולרכז בצורה ברורה ומקצועית את כל מושגי התלמוד. הנכס התורני הזה מתמצת את כל הדיונים התלמודיים וההלכתיים, וכן את עיקרי השיטות של הראשונים בערכים אנציקלופדיים על פי סדר האלף-בית.
 
האנציקלופדיה התלמודית חרתה על דגלה את המטרה להקיף בצורה תמציתית את כל ענייני ההלכה לכלליהם ולפרטיהם היסודיים, כולל המקורות, הנימוקים והסברות, וחילוקי הדעות המופיעים בכל הספרות התלמודית-הלכתית הרחבה. יתר על כן, האנציקלופדיה התלמודית נקטה בשיטת המשנה והרמב"ם ובחרה לדון בכל הנושאים ההלכתיים באותה מידה של היקף ועומק, בין אם מדובר בנושאים יומיומיים ושגרתיים הנוהגים בימינו, כמו ברכות, שבת, מועדים, קידושין, גיטין, כלאיים, חזקות וכיו"ב, ובין אם מדובר בנושאים שאינם נוהגים בימינו, ומעטים מאד הם העוסקים בהם, כמו קרבנות וענייני בית המקדש, טהרות וטומאות.
 
ייחודה של האנציקלופדיה התלמודית הוא במהימנותה ואמינותה הרבה, הן בסיכום ההלכות, הדעות והנימוקים בטקסט, והן בהבאת המקורות ההלכתיים הרבים. זאת בגין ההשקעה העצומה בזמן, בחשיבה ובביקורת של תלמידי חכמים מובהקים, המוסרים נפשם על דיוק הדברים.
 
עד היום פורסמו 42 כרכים של האנציקלופדיה התלמודית, המכילים כמחצית מספר הערכים ההלכתיים. בספרים אלו נכתבו קצת יותר מ-1200 ערכים, ונותרו עוד כ-1100 ערכים להשלמת המפעל הכביר הזה.
 
אתר ישיבה בשיתוף עם יד הרב הרצוג עשו צעד נוסף בהנגשת התוכן ועמלו על המרת התכנים לפורמט דיגיטלי והעלאת התכנים לאתר ויקישיבה. בעבר, הועלו כבר ערכי המיקרופדיה, האגף המתומצת הפונה לכלל הציבור, וכעת אתר ישיבה ממשיך את שיתוף הפעולה עם מפעל האנציקלופדיה התלמודית והופך מעתה להיות הבית של ערכי האנציקלופדיה התלמודית החדשים. כעת, מעבר לפרויקט המיקרופדיה התלמודית, ערכי האנציקלופדיה עצמה יתפרסמו אצלנו באגף הויקישיבה.
 
יש לציין שערכים שיפורסמו כאן אינם אינם יוצאים לאור בשלב זה כספרים!
 
מכיוון שמדובר בערכים המוגים וערוכים ע"י צוות תלמידי חכמים ועוברים ביקורת של הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הערכים מובאים לצפייה, אך אין אפשרות עריכה לגולשים. עם זאת, דפי השיחה פתוחים לדיון על הערכים וניתן גם להשאיר הערות על התוכן. צוות המיקרופדיה התלמודית אינו מתחייב כי יגיב עליהן, אך יש אפשרות שההערות יגיעו לעורכים והם יפעלו כפי שיקול דעתם.

אנחנו מזמינים אתכם לחוויה מיוחדת הזאת כאן!