יום שכולו תורה אלול תשע"ד

אני מסכים להיות

הרב מיכי יוספי | כ"ג אלול התשע"ד