בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
146 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  האומה המיוחדת ללימוד דרכי ה' בעולם

  עקבי הצאן עמ' קנ - קנא

  עבודת האלוקים באופן של ניסיון לקשר עם העצמות האלוקית - מחלישה את האדם. יש צורך ללמד את האנושות את עבודת האלוקים באופן של הליכה בדרכי ה'. ואמנם, האומה היחידה המסוגלת והמיוחדת לכך - היא ישראל. זו היא התכונה הישראלית הנמצאת בתוך כלל האומה, ואפילו הפושע שבישראל לא יוכל להמלט מכך.

  הרב הראל כהן | י"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עבודת אלוקים

  עבודת האלוקים צריכה להיות דרך האידאליים האלוקים

  עקבי הצאן עמ' קמט - קנ

  עבודת אלוקים ללא הליכה באורחות התורה, משאירה את האדם מנוכר מהאלוקות ורחוק מהמוסר, מה שגם גורם למוסר להתקלקל, כאשר אינו מכוון ע"פ האלוקים. עבודת אלוקים באופן כזה - אינה מחזיקה מעמד, ולגויים, העובדים כך את האלוקים - אין ברירה אלא ללכת וללמוד מעם ישראל את עבודת ה' באופן הנכון, שהיא - עבודת ה' דרך האידיאליים האלוקיים.

  הרב הראל כהן | ח' כסלו תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  עבודת אלוקים

  שם שמיים בפי העמים

  עקבי הצאן עמ' קמח - קמט

  המצב, ששם שמיים נהיה שגור בפי האומות, אך באופן של עבודה אל העצמיות האלוקית - גרם לדת שתראה כנוגדת את המוסר האנושי, ואף מזיקה לו. רק בישראל עבודת האלוקים מתבטאת באופן הנכון - בהשפעת וניהול דרכי ד' על החיים הלאומיים כפרטיים.

  הרב הראל כהן | א' כסלו תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  עבודת אלוקים

  "עבודת האלוקים" של הגויים, לעומת זו של עם ישראל

  עקבי הצאן קמז - קמח

  הגויים מתייחסים לעצם של האלוקים, אך מכיוון שאי אפשר לתפוס אותו - לכן הם מרגישים ביחס אליו ניכור וחוסר הזדהות. ולכן, יחסם אל האלוקים הוא יחס של פחד, "פלצות וזעזוע". לעומת זאת, אצל ישראל, אחדות ה' איננה רק הצהרתית, אלא היא תכונת הנפש הטבעית שלהם, הקיימת בטבע כל יחיד ובאומה. תכונת נפש טבעית זו מתבטאת בהליכה בדרכיו.

  הרב הראל כהן | כ"ג חשון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת הקב"ה היא ע"י התארים שלו

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אנחנו תופסים את הקב''ה ע''פ היחס שלו אלינו ואותו עצמו א''א לתפוס. ההבנה שיש דברים שאנחנו לא מבינים היא עצמה מתנה מהקב"ה. הפניה אל הקב''ה היא בתארים גבוהים ונמוכים, כמו לאנשים, ושוללים. המחשבה הילדותית, שפונים אל העצם היא גם הגבוהה ביותר, כי זה נכון, וגם הנמוכה ביותר, כי אם נשארים ברובד הזה ומנסים להבין את העצם וזה יוצר ניכור. אם אדם מדבר על עצם האלוקים, ולא על האידיאלים האלוקיים זה ממלא אותו בחושך

  הרב הראל כהן | ט"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת המושג 'אלוקים' באופן בוגר

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם התופס את האלוקים בהכרה ילדותית, זו שתופסת את העצם של כל דבר - עבודת האלוקים תהיה זרה לו, לעומת התופס את מושג ה'אלוקים' בהכרה מבוכרת, המתייחסת לדרכי ה' בעולם - האידיאליים האלוקיים, אדם כזה ימצא התאמה בין עבודת האלוקים לנפשו. אמנם, יחד עם הכרה בוגרת זאת, הפניה לאלוקים - צריכה להיות אליו, ולא אל מידותיו.

  הרב הראל כהן | ט' חשון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  עבודת אלוקים

  הבנת המושג "עבודת אלוקים" מתוך הסתכלות בוגרת

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם יכול להבין את המושג "עבודת אלוקים", בצורה נמוכה: כעבודת עבד. ואמנם, ככל שאדם או חברה הם יותר מפותחים מבחינה אינטלגנטית, כך יש יותר צורך להעמיק את האמונה והיחס לעבודת האלוקים, אחרת תרבה הכפירה. והרב מסביר, שהבנה נמוכה זו - נובעת מתפיסה ילדותית של ה"אלוקים", שהיא מתייחסת ל'עצמות' האלוקית, שהיא בלתי נתפסת, במקום להתייחס למידותיו ולאידאליים האלוקיים, שהיא ההבנה ה'מבוכרת', הבוגרת. הבנה מבוכרת זו היא הבנה שמיוחדת לעם ישראל.

  הרב הראל כהן | ב' חשון תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור הגאולה - ב

  עקבי הצאן עמ' קמד - קמה

  לימוד האמונה נעזב דורות רבים - בין מההמון, ובין מתלמידי החכמים, עד שבא ה'הכרח': הדור הצעיר מבקש את אמונה - כצמא למים. לכן יש צורך לעסוק בזה בהרחבה ובקביעות, להוריד את הדברים העליונים הללו וללמד את הדור בצורה שיוכל להבין. ודוקא תלמידי החכמים הם אלו שצריכים להודיע, שלימוד האמונה אינו דבר שולי וטפל, אלא "עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה".

  הרב הראל כהן | ד' תשרי תשפ"ד
  undefined
  34 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור - א

  עקבי הצאן עמ' קמג - קמד

  הרב מתאר את הצורך להשקיע בלימוד האמונה, והצורך ללמדה. ומסביר, שיש קשר בין חלק ההלכה שבתורה לחלק האגדה - שהוא כקשר של לחם ומים.

  הרב הראל כהן | כ"ו אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  עבודת אלוקים

  היחס אל האמונה האמיתית - צריך להתפתח

  עקבי הצאן עמ' קמב-קמג

  כמו היחס אל התארים הגשמיים לאלוקות, שיש להבין שתפקידם הינו רק 'לסבר את האוזן', בעוד שהם מבטאים מושגים טהורים, כך היחס אל המושג 'עבודת אלוקים', שנתפש באופן שטחי, צריך להיות יותר מעמיק. מכיוון שהדורות מתפתחים - יש צורך לפתח את האמונה יחד איתם, ע"י לימוד אמונה, ובכך תהפך האמונה להיות נחלת הכלל.

  הרב הראל כהן | י"ט אלול תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  עבודת אלוקים

  פתיחה: היחס בין תארי האלוקים לעבודת אלוקים

  עקבי הצאן עמ' קמב

  כמו שמשתמשים בתארים חיצוניים גשמיים לאלקות, אף שהיא נשגבת מהם, כך יש ציורים חיצוניים במושג עבודת אלוקים, והם אינם פוגמים בה.

  הרב הראל כהן | ה' אלול תשפ"ג
  undefined
  1:04
  דעת אלוקים

  היחס האידאלי אל האלוקות, והתממשותו בחיים

  עקבי הצאן עמ' קלט - קמא

  הביאור האמיתי של המושג כבוד ד'. ההתפיסה ההמונית בגלות של היחס לאלוקות, והתפיסה המתתקנת בעקבתא דמשיחא בהנהגת המצויינים שבתלמידי החכמים, המחוייבים להעמיק בלימוד האמונה, על מנת לדבר אל הדור הצעיר בשפתו - על האמונה השלמה והגדולה.

  הרב הראל כהן | ז' אב תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  יניקת המינות בגניבה ממקור ישראל, ותיקונה

  עקבי הצאן עמ' קלז - קלח

  המינות תפסה את תורת ישראל בגלות באופן שקרי, ותיקון תפיסתה יהיה ע"י הופעת ישראל בשלמותו.

  הרב הראל כהן | כ"ט תמוז תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  דעת אלוקים

  הקשר בין כח האומה להליכתה בדרכי ד'

  עקבי הצאן עמ' קלז

  עם ישראל מתמלא כח, גם בעוצמתו המדינית, כאשר הוא הולך בדרכי בדרכי ד', שזהו דבר טבעי לו.

  הרב הראל כהן | כ"ב תמוז תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  דעת אלוקים

  ידיעת האומה את ערכה העצמי

  עקבי הצאן עמ' קלו - קלז

  עזיבת דרך ד' במהלך ההיסטוריה, גרמה לעם ישראל להחלש מבחינה לאומית מדינית.

  הרב הראל כהן | ט"ו תמוז תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  דעת אלוקים

  עבודת ה' בהליכה בדרכיו - האמונה הייחודית לישראל

  עקבי הצאן עמ' קלה - קלו

  מתוך שילוב של עבודת השכל בתארים שולליים לבורא, ושל רגש וערגה אליו, העבודה השלמה היא דווקא ההליכה בדרכיו - "השאיפה אל האידאליים האלוקיים".

  הרב הראל כהן | ח' תמוז תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  הנחלת ההליכה בדרכי ד', ותשוקת העריגה אל האלוקות

  עקבי הצאן עמ' קלה

  לאחר שהאומות התרחקו מדעת דרכי ד', יש לעם ישראל תפקיד: לעקור את הטעות, ולהנחיל לעולם את ההליכה בדרכי ד'. הרב ממשיך ומתאר את הדרך לשלב את התשוקה לאלוקות עם ההבנה שהאלוקים נשגב ומרומם.

  הרב הראל כהן | כ"ד סיוון תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  האלוקים והטבע - המשך

  עקבי הצאן עמ' קלד - קלה

  האלוקות בוראה את הטבע, מנהלת אותו ומשגיחה עליו, ומאפשרת את חירות הרצון והבחירה, וכן חיי מוסר המונחים ע"י דרכי ד' ומצוותיו.

  הרב הראל כהן | י"ז סיוון תשפ"ג
  undefined
  35 דק'
  דעת אלוקים

  האלוקים והטבע - הסתכלותו הנמוכה של ה'אמסטרדמי'

  עקבי הצאן עמ' קלג - קלד

  הרב מדבר על ההסתכלות הכופרת של האיש 'האמסטרדמי', שהתייחס לעצמות האלוקית "בגובה העיניים", ותפס שאלוקים הוא הטבע. נראה גם כן את דברי הרב הנזיר והרב צבי יהודה, שהתייחסו לכך.

  הרב הראל כהן | ח' סיון תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  דעת אלוקים

  אמונה בה' - דווקא דרך עם ישראל

  עקבי הצאן עמ' קלב - קלג

  הרב מדבר על עבודת ד' דרך האידאליים האלוקיים, לעומת ניכור כלפי האלוקות, בניסיון עקר לחקור אותה.

  הרב הראל כהן | ג' סיון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il