ענינו של ראש השנה

הברכות של ראש השנה

עינינן וכוחן של ברכות שנה טובה איש לרעהו.

הרב שלמה קרליבך זצ"ל | תשרי תשס"ח