יום עיון לזכר הרב ישראלי זצ"ל

ענייני תורה ומדינה בתקופת חזקיהו

יום עיון לזכר הגר"ש ישראלי זצ"ל - בית "מרחבים" תשס"ט

יחסו של הרב ישראלי ללימודי תנ"ך, לארץ ישראל ולמדינה; שיעור בתנ"ך המברר את גישתו בענייני תורה ומדינה לאור מעשיו של חזקיהו בהנהגתו את עם ישראל.

הרב יששכר גואלמן | י"ט בסיוון תשס"ט