בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39076 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  "סור מרע ועשה טוב" או "לעובדה ולשומרה" ?

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 9

  הרב התחיל בתיאור השפע החיצוני מול השפע הפנימי שיש כיום ביננו לבין מסך הברזל. מהות סדר עבודת האדם.

  הרב משה חביב | י' אלול תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  נצח ישראל

  סיכום הספר נצח ישראל ומעלתה של ירושלים

  שיעור סיכום

  הספר נצח ישראל מחולק לשלושה חלקים עיקריים גלות, תהליכי הגאולה, מעלתם של עם ישראל. דרך ירושלים ה' משגיח ומשפיע לכל העולם כולו "מקום נשיקת שמיים וארץ". בירושלים יש שתי בחינות החומות והשערים, דין וחסד.

  הרב משה חביב | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  נצח ישראל

  חבלי משיח

  נצח ישראל - פרק ל"א

  הייסורים לפני ביאת המשיח והעבודה שלנו הופכים אותנו לשותפים עם ה' בגאולה.

  הרב משה חביב | כ"ב תמוז תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  הזכירה מביאה הארה גלויה

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 8

  לאחר השפעות נסתרות של הפקידה, מגיע זמן של הארות גלויות בזמן הזכירה.

  הרב משה חביב | כ' תמוז תשפ"ב
  undefined
  34 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  יציאת הנשמות מתוך הקליפות

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 7

  בהארת הפקידה יש רק הבלחה קטנה של אור, אבל ההשפעה שלו גדולה מאוד.

  הרב משה חביב | י"ג תמוז תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  נצח ישראל

  העלם זמן הגאולה

  נצח ישראל - פרק ל"א

  עיקר הגלות בחורבן המקדש שהוא הראש של עמ"י. בגלות מצרים נתגלה הקץ כי היא כנגד האבות, לשם יצירת עמ"י, הגאולה האחרונה כנגד שם ה' שהוא בלתי מוגבל, לתכלית בלתי מוגבלת הקץ לא מוגבל.

  הרב משה חביב | ח' תמוז תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  נצח ישראל

  העדר קודם להוויה

  נצח ישראל - פרק ל'

  בהבנה הפשוטה העדר קודם להוויה הכוונה שלפני שמגיע דבר טוב יהיה לפני זה דבר רע אבל המהר"ל מוסיף שהטוב צומח מתוך הרע עצמו. מזה אנחנו לומדים שכל הסיבוכים, הפרטיים והכלליים נועדו להביא לטוב גדול יותר.

  הרב משה חביב | א' תמוז תשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  "דודי שלח ידו" - ההארה שבפקידה

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 6

  הרמח"ל מבאר את הפסוקים בשיר השירים ומקביל אותם באופן מדוייק לפעילות הארת הפקידה בזמן הגאולה.

  הרב משה חביב | ל' סיון תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  נצח ישראל

  הציפיה לישועה

  פרק כ"ט

  כגודל האמונה של האדם כך הוא מצפה יותר לישועה כיוון שה' יותר נוכח בחיים שלו ובזכות הציפיה לישועה אנחנו זוכים לקרב אותה.

  הרב משה חביב | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  נצח ישראל

  התורה בימות המשיח

  פרק כ"ז

  הגמרא אומרת שיש אלפיים שנות תוהו אלפיים שנות תורה ואלפיים שנות משיח. המעבר בין שנות התוהו לשנות התורה הוא חד מאוד, בהתחלה לא היה תורה וכך גם קורה שעוברים לימות המשיח שהתורה מקבלת קומה חדשה שלא הייתה לפני כן.

  הרב משה חביב | י"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  נצח ישראל

  תפקיד הזמן

  פרק כ"ז

  יש את הזמן והעת, העת הוא האידיאל והזמן הוא הדרך לאידיאל.

  הרב משה חביב | י' סיון תשפ"ב
  undefined
  36 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  תחילת התעוררות הגאולה באופן נסתר

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 5

  פעולת הפקידה והזכירה, שמתחילת הפעולה שלהן הם באופן נסתר.

  הרב משה חביב | ח' סיון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  בהעלותך

  עבודת הלווים

  שיחת מוצ"ש - בהעלותך

  שיחת מוצ"ש - בהעלותך

  הרב משה חביב | י"ב סיוון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  ארבעת קילקולי הגלות וזמן הפקידה והזכירה

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 4

  יש ארבעה קילקולים בגלות וכנגדם ארבעה תיקונים בגאולה. בשיעור זה נעסוק בשני - פקידה וזכירה, זמנים של הופעת הגאולה.

  הרב משה חביב | א' סיון תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  קלקול הגלות - הסתרת המאורות

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 3

  יש ארבעה קילקולים בגלות וכנגדם ארבעה תיקונים בגאולה. בשיעור זה נעסוק בראשון, שהוא הסתר אור המאורות והמשמעות שבכך.

  הרב משה חביב | כ"ג אייר תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  רשב"י

  'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'- דמותו של רבי שמעון בר יוחאי

  בקרב תלמידי החכמים יש סגנונות שונים ומגוונים, ולעיתים אף מנוגדים. כיצד ניתן להתייחס לכך? מהי הדרך העדיפה? לכל הסגנונות יש מקום בעבודת ה'. על כך ועוד בשיעור.

  הרב משה חביב | י"ח אייר תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  נצח ישראל

  ההעדר קודם להויה

  פרק כ"ו

  המהר"ל כותב ש'ההעדר קודם להויה' - החיסרון קודם למציאות, וחורבן המקדש מחייב את בניינו המחודש. מהיכן מוכח שזה כך? מה ההיגיון בזה? השיעור דן בכך בהרחבה - מתוך דברי המהר"ל.

  הרב משה חביב | י"א אייר תשפ"ב
  undefined
  36 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  למה הגלות כ"כ ארוכה?

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 2

  איך הגלות הארוכה מכשירה את הטוב שיהיה בגאולה?

  הרב משה חביב | כ"ו אדר א' תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  מאמר הגאולה לרמח"ל

  האמונה בוודאות הגאולה

  מאמר הגאולה לרמח"ל - שיעור מס' 1

  איך מאמינים בגאולה בתוך כל הקשיים? איך הצרות מביאות את הטובה?

  הרב משה חביב | י"ט אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  41 דק'
  פנקס י"ג

  הקישור בעצמות האלוקות מביא לפחד ודימיונות

  פנקס י"ג - פסקה ק"נ - קנ"ב

  הכפירה מסלקת כל קישור לעצמיות שהיא יסוד הע"ז. הבעיות שנובעות מהקישור לעצמיות. יושר המשפט בא מהשפעת רוח הקודש.

  הרב משה חביב | ה' אדר ב' תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il