בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
267 שיעורים
  undefined
  42 דק'
  מצוות התפילה וערכה

  כיצד תפילות לא נענות ודין הכוונה בתפילה

  התייחסות מפורטת לשאלה מדוע תפילות לא נענות, ביחס לפטירתו של החייל הקדוש בראל שמואלי הי"ד. הסבר הסתירה ברמב"ם בדין הכוונה בתפילה, לפי דברי ר' חיים מבריסק, שעיקר הכוונה הנצרכת והמעכבת היא עצם העמידה לפני ה', אך אם לא כיוון במילים (למעט אם לא כיוון באבות)- יצא.

  הרב משה חביב | כ"ה אלול תשפ"א
  undefined
  48 דק'
  פנקס י"ג

  נכון להיות עצוב מדברים רעים?

  פנקס י"ג - פסקאות ק"א - ק"ד

  *מי שעושה את רצון ה' אינו עצוב כלל, כי גם כאשר באים דברים רעים הוא יודע שזה מהלך אלוקי. *בכל התורה הפנימית צריך כל הזמן זיכוך פנימי ועליה. *המוסר הטבעי והמוסר האלוקי קשורים זה בזה אע"פ שלפעמים נראה אחרת.

  הרב משה חביב | כ"ג אלול תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  פנקס י"ג

  איך מאחדים הלכה ואגדה?

  פנקס י"ג - פסקאות צ"ה- צ"ח

  איחוד הלכה ואגדה. עיקר העיסוק בתשובה הוא על להבא. יש גאווה טובה, ושלא צריך להיבהל ממנה.

  הרב משה חביב | ט"ז אלול תשפ"א
  undefined
  51 דק'
  מצוות התפילה וערכה

  מדרגות התפילה

  כמה בחינות בעבודת התפילה. ועל גודל עבודת התפילה מאהבה.

  הרב משה חביב | י"ח אלול תשפ"א
  undefined
  46 דק'
  מצוות התפילה וערכה

  מהות התפילה

  תשובות לשאלות היסודיות בנושא התפילה: מה מטרתה? כיצד היא פועלת? מדוע יש צורך בדיבור ולא מספיקה מחשבה? מדוע צריך נוסח מסויים ולא תפילה זורמת וחופשית? ועוד ועוד נושאים, המבוארים בעיקר ע"פ דברי המהר"ל בנתיב התפילה.

  הרב משה חביב | י"א אלול תשפ"א
  undefined
  45 דק'
  פנקס י"ג

  קידוש החיים ע"י המשפט העברי

  פנקס י"ג - פסקאות צג - צה

  דווקא במשפט של עמ"י הוא שונה מהגויים, בכך שמקדש את חיי החול. החירות הכמורה, שמחוץ לסדר, היא מעלה גדולה אבל מסוכנת שלא הזמנה.

  הרב משה חביב | ט' אלול תשפ"א
  undefined
  42 דק'
  מצוות התפילה וערכה

  תפקיד התפילה

  הגדרת תפקיד התפילה העוסקת בחיי שעה. תפקיד התפילה הוא למשוך שפע מהבורא. הרב הסביר גם את הקושיא הגדולה שהרי רואים במציאות שגם מי שלא מתפלל זוכה לרווח גשמי.

  הרב משה חביב | ד' אלול תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  פנקס י"ג

  למה יש ירידות מוסריות באנושות?

  פנקס י"ג - פסקה צ"ב

  הירידות כמאפשרות את העליות . המעלה של עם ישראל לעומת שאר העמים, ומצב טבעי לעומת עליה מוסרית.

  הרב משה חביב | ב' אלול תשפ"א
  undefined
  52 דק'
  פנקס י"ג

  מה מרוויחים מהרע בעולם?

  פנקס י"ג - פסקאות פ"ח - צ"א

  הרווח מכך שיש רע בעולם. ההכרח בהרחבת הדעת. גם כשזה פוגע בתמימות האמונה. קידוש ה' בהגדלת דעת והכרת ה'.

  הרב משה חביב | ה' אב תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  פנחס

  השורש המשותף לקנאות ולחסד

  גם בקנאות וגם החסד מגיעים המדבקות באמת האלוקית. הרב מסביר איך כל ענייני הפרשה מלמדים נקודה זו.

  הרב משה חביב | כ"ג תמוז תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  פנקס י"ג

  לחשוב מחוץ לעצמך

  פנקס י"ג - פסקאות פ"ג - פ"ו

  זהירות מעיוותים בתורה שבאים מהשפעת העמים. לחבר בין המחשבות על תיקון המציאות הגשמית לבין המחשבות על שיכלול התורה. השגת ה' אמיתית מגיעה רק כשאדם חש את המציאות שחוץ לעצמו.

  הרב משה חביב | י"א סיוון תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  פנקס י"ג

  השגה אמיתית בדברים רוחניים

  פנקס י"ג - פסקאות ע"ג - ע"ד

  השגות בתורה לעומת תעתוע שמרחיק את האדם מן העולם המוחשי והמעשי. דמיונות פסולים לעומת דמיונות ברוכים. יסוד הטעות לדמיונות.

  הרב משה חביב | כ"א סיוון תשפ"א
  undefined
  41 דק'
  פנקס י"ג

  חיבור ההשגות הרוחניות עם העולם המוחשי

  פנקס י"ג - פסקאות ע"א - ע"ג

  מה גורם לפירוד בין הרוחניות לעולם הממשי, ואיך מחברים ביניהם? יש דברים שהתורה לוקחת ממנהגי ע"ז. המוסר האלוקי שמרומם את המוסר האנושי.

  הרב משה חביב | י"ג סיוון תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  פנקס י"ג

  ונתתי את תורתי בקרבם

  פנקס י"ג - פסקאות ס"ח- ע'

  הטמעת דרכי ה' בטבע הנפש, יחודא עילאה ויחודא תתאה, יראת העונש

  הרב משה חביב | ב' סיוון תשפ"א
  undefined
  1:00
  פנקס י"ג

  התחלקות הכישרונות בין בני האדם

  פנקס י"ג - פיסקה ס"ו - ס"ז

  אצל רוב בני האדם תהיה מידה אחת דומיננטית, וצדדים אחרים חלשים. וזה נכון גם ביחס לבין אדם לחבירו מול בין אדם למקום.

  הרב משה חביב | י"ד אייר תשפ"א
  undefined
  50 דק'
  פנקס י"ג

  מה מטרת איסור ערלה?

  פנקס י"ג - פיסקה סג - סה

  מצוות ערלה וחשיבות לימוד העיון.

  הרב משה חביב | ז' אייר תשפ"א
  undefined
  56 דק'
  פנקס י"ג

  ארץ ישראל מסוגלת לאהבת ה'

  פנקס י"ג - פיסקה נ"ז - ס"ב

  צריך למדוד ערך של דברים מצד הפנימיות ולא מצד החיצוניות. הדבקות בה' דרך המצוות. עבודת ה' בארץ ישראל - מאהבה ולא מיראה.

  הרב משה חביב | א' אייר תשפ"א
  undefined
  39 דק'
  פנקס י"ג

  האם יש התפעלות מוגזמת?

  פנקס י"ג - פיסקה נ"ב - נ"ד

  תוצאות העמל הרוחני. הבעיה במי שאומר הלל בכל יום. בעניינים רוחניים צריך יותר דקדוק ממה שיש במעשים או בהלכות.

  הרב משה חביב | כ"ד אדר תשפ"א
  undefined
  40 דק'
  פנקס י"ג

  דרכו המיוחדת של האדם בעבודת ה'

  פנקס י"ג - פיסקה מ"ז - מ"ט

  האיזון בין החיבור לכלל לבין הדרך המיוחדת של כל אחד. ההכרח לגלות ולפתח את היחודיות של האדם.

  הרב משה חביב | כ' שבט תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  פנקס י"ג

  שלושת החולאים של הנצרות

  פנקס י"ג - פיסקה מ"ב - מ"ג

  דרישת משמעות המילה מצווה. "ואם במחתרת ימצא הגנב" - המחתרת שעשתה הנצרות ותצאותיה הרעות.

  הרב משה חביב | כ"ז טבת תשפ"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il