הרב אברהם צוקרמן

הרב צוקרמן - משיירי כנסת הגדולה

הספד לרב אברהם צוקרמן זצ"ל בלוויה.

הרב אליעזר שמחה וייס | ט"ו חשוון תשע"ד