יום עיון תורני לכלכלה מודרנית- תשע"ו

בניית תקציב עירוני על פי התורה

כ"ד אייר תשע"ו