מעמד הר סיני

גודל טקסט

חופשיאילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה - דיינו?
מה מיוחד בעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? האם באמת מספיקה העמידה בלבד לפני הר סיני? שיעור מפיו של הרב אברהם שפירא זצ"ל בנושא

ויקישיבה - מעמד הר סיני

מעמד הר סיני בו התרחש מתן התורה הוא האירוע המרכזי בכינונו של עם ישראל. אחרי יציאת מצרים בעקבות ההבטחה לאבות והנס של קריעת ים סוף הגיעו בני ישראל להר סיני. וביום ו' בסיון ב"א תמ"ח (2,448) לבריאת העולם ניתנה התורה לעם ישראל.
זכירת מעמד הר סיני היא מצווה שנאמר: "השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב". במגן אברהם מובא, כי כשאומרים בברכות קריאת שמע "ובנו בחרת" יש לזכור את מתן תורה.
עוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;