מעמד הר סיני

גודל טקסט

אריה מינקובעשרת הדברות ומעמד הר סיני בהלכה ובאמונה
שיעור מיוחד של הרה"ג רצון ערוסי לקראת חג השבועות!

ויקישיבה - מעמד הר סיני

מעמד הר סיני בו התרחש מתן התורה הוא האירוע המרכזי בכינונו של עם ישראל. אחרי יציאת מצרים בעקבות ההבטחה לאבות והנס של קריעת ים סוף הגיעו בני ישראל להר סיני. וביום ו' בסיון ב"א תמ"ח (2,448) לבריאת העולם ניתנה התורה לעם ישראל.
זכירת מעמד הר סיני היא מצווה שנאמר: "השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב". במגן אברהם מובא, כי כשאומרים בברכות קריאת שמע "ובנו בחרת" יש לזכור את מתן תורה.
עוד...
x
 • גודלו של חג מתן תרה
  עניין גודלו של חג מתן תורה. עניין נעש ונשמע וקבלת התורה מרצון. ההכנות למתן תורה.
 • שבועות - זמן מתן תורתנו?
  שבועות - זמן מתן תורתנו?
  הקדמה מעניינת לחג השבועות- לאחר שהתחנכנו לחדול מלהתעמר בעצמנו וללקט מעבר למה שנצרך - אנו פנויים לחפש משמעות לחיינו. ואז ה' נותן לנו את התורה.
 • shutterstock_52527451.jpg
  מתן תורה - מה זה אומר לגבינו?
  מהי החשיבות של מעמד הר סיני ומתן התורה? מדוע יש הכרח בהכנה ובהבנת גודל התורה והמעמד בו היא ניתנה? הרב חיים בן שושן מבאר.
 • צימאון לאל חי
  במצב העולם הזה הרגיל , זמנים בלא התרוממות, צריך להחזיק ברישמו של זמני ההתעלות, ורשימו זה הוא העיקר, הגילוי שבכלים המאיר את כל החיים.
 • למלא את החלל
  התמכריות באות מפחד מזמן של ריק בצורה שלא יודעת להרוות את הצימאון לא-ל חי. צריך ללמוד להתרכז, למלא את הריק. מי שחוזאר למציאות מרגיש שהכל בלוף, לכן צריך להתענג על ה' ולזכור את הדביקות.
 • האור של שבועות בכל השנה
  בשבועות אנו רואים שהתורה מופיעה בהדרגה בכל המציאות.
 • התורה מתאימה לנו
  בעיקרון התורה היתה אמורה להנתן לאלף דור, לאחר שהעולם יתקדם והיה ראוי. התורה ניתנה לנו למרות הפער אך הסוד והפלא הוא שיש לנו ע"י התורה המולבשת, אחיזה וקשר למדריגה האמיתית, מתנה מהקב"ה,דרך לאחוז בסוד ובפנימיות העליונה. זו מגילת רות, היא חיבור שמתאים לנו, לעומת מתן תורה.
 • נצחיות התורה
  "כל המלמד את בן בנו תורה כאילו קיבלה מסיני" מעמד הר סיני היה כדי להנחיל את התורה לדורות הבאים.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;