ספר בראשית

גודל טקסט

the shmuzצהר תעשה לתיבה
רש"י כותב שאחד הפירושים למילה צהר הוא "אבן טובה המאירה להם". מה בדיוק כוונת רש"י? כיצד אבן שהיא דוממת יכולה להאיר?
x
 • המציאות: התגלות ולבוש של ה'
  יוסף ניצל מלחטוא עם אשת פוטיפר בזכות ההסתכלות שלו על העולם; הוא ראה בכל דבר את השורש האלוקי שבו, ולא את הלבוש החיצוני שלו | התורה צריכה להיות כמו אוכל, אנו צריכים להרגיש רעבים כשאנו לא לומדים.
 • רבנו בחיי לפרשת וישב
  אם האדם צשמח את העני, הגר, היתום והאלמנה אזי הקב"ה ממח את ילדיו, עבדיו ושפחותיו של האדם. אל תגזול דל כי דל הוא" שאלת הרבנו בחיי מה שלמה המלך הוסיף על דברי התורה? באורו של הרבנו בחיי לפסוק הנ"ל, שהאדם צריך להזהר לא לפגוע היתום באלמנה מכיון שהנם רגישים.האבות היו גרים בארץ.ת כשם שעשיו ישב בארצן כן יעקוב ישב בארץ ישראל. הבאת דברי המגרש שלשון וישב הנו לשון צער "אלה תולדות יעקב יוסף" שאלת הרבנו בחיי מדוע לא מנו את כל בני יעקב? ותשובתו ע"פ הפשט שביוסף י כלולות כל מעלות השבטים. ע"פ המדרש שכל המקרים שקרו ליעקב קרו ליוסף.
 • שאיפה לשלמות של יעקב ושלנו
  יעקב אדם שלם, המקום החלש הוא גם עם פוטנציאל, צריך להבין את החלשה בשביל לתקן, אנשי התורה צריכים לתקן את עצמם, שלמות זה להקפיד גם על הדברים הקטנים, על הרב נריה, על אימי רעיה מלמד.
 • רבנו בחיי לפרשת וישלח
  "ויהי לי שור וחמור צאן..." שאלתו של רבנו בחיי מדוע יעקוב אבינו לא הקדים את הצאן, כפי שמצאנו בשאר המקומות שהתורה מקדימה צאן כג' .. "ויהי לו צאן ובקר"? ותשובתו: מכיון שע"י עשיית הגדיים שהנם מן הצאן בידי רבקה אמנו הפסיד עשיו את הברכות, ולא רצה להזכירו את ענין הברכות. תשובת המדרש לשאלה: שרמז לו על כך שנולג יוסף שהנו השטן של עשיו הרשע. לימודו של הרבנו בחיי מן המילה " וגם הולך לקראתך" שכאן רמזו המלאכים ליעקוב אבינו ע"ה שהנו הולך להאבק עם שרו של עשיו. שימוש התורה בלשון פלוני הלך עם פלוני הנו רק כלפי צדיקים.
 • הגאווה הלאומית של עם ישראל
  הקדוש ברוך הוא דורש מהאבות להיות בעלי בטחון עצמי ואמונה, לבנות גאוה לאומית | היצר הרע מופיע בשלושה דרכים: כאוהב, כגוי וכתלמיד חכם, ומול כל אחד יש דרך שונה להתמודדות, כפי שיעקב התמודדת עם שרו של עשיו | בית אל היא עיר הקודש והיא נושאת שם קדוש.
 • יעקב- בחיר האבות | לוז עיר האמת
  חלום יעקב בבית אל | העולם עומד על שלושה דברים תורה עבודה וגמילות חסדים. | יעקב אבינו במידת האמת מחבר את הקו בין מידות של אברהם ויצחק, חסד וגבורה. | לוז עיר האמת זו השלמות האמיתית
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;