פרשת וארא

גודל טקסט

yeshiva.org.ilבנתיבי הפרשה - וארא
שיחתו השבועית של הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א לפרשת וארא - לקריאה או לצפיה.

ויקישיבה - פרשת וארא

פרשת וארא היא הפרשה השנייה של ספר שמות . היא קרויה לפי תחילת הפסוק השני של הפרשה:"וָאֵרָא אֶל-אַבְרָהָם אֶל-יִצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי ה' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם".
תחילת הפרשה בשובו של משה רבינו ממדיין כמו שמובא במדרש רבה:"ויצאו נוגשי העם ושוטריו (סוף פרשת שמות כיון שגזר כן הלך משה למדין ועשה ששה חדשים ואהרן היה יושב במצרים, ואותה שעה החזיר משה אשתו ובניו (במדין) {קישור} .
בהמשכה משה רבינו ואהרון הכהן מתבשרים על הגאולה לישראל, בהתאם לברית של עם ישראל עם האבות - לפי רש"י * לאברהם אבינו בפרשת ברית המילה נאמר: אני אל שדי וגו'. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. * ליצחק אבינו: כ"ו,עוד...
x
 • הופעת ה' בגאולת מצרים
  הקב"ה הופיע אל האבות דרך הטבע, ואילו אל משה הוא הופיע דרך ניסים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על בטחון בה', וכן על מסירות נפש מהצפרדעים שקפצו לתנורים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על גאולת האדם הפרטי מהיצר הרע והכוחות ששולטים בו.
 • העמק דבר פרשת וארא חלק ב'
  ביאור הנצי"ב ל4 לשונות גאולה שהן היו 4 שלבים הגאלת עמ"י. 1. במכת ערוב (והוצאתי) 2. במכת ברד(והצלתי)עמ"י הפסיקו לעבוד לחלוטין, 3. במכת בכורות ו4. במתן תורה. מדוע דווקא 4 כוסות ולא בשר או פת ? (שאלת ה"מרדכי") מדוע התורה הזכירה כאן רק "בזרוע נטויה ולא גם ב"יד חזקה" ביאור המדרש בשלח, כוס החמישית כנגד" וידעתם כי אני ה" ולכן הנה רק רשות מכיוון שלא כל עמ"י זוכה למדרגה הזו. חידוש הנצי"ב למילים בהגדת פסח" וכל המרבה לספר בייאת מצרים הרי"ז משובח" שאם אדם מרבה לספר ביציאת מצריים זה מראה על כך שהאדם הזה משובח.
 • 24468521226_b0a23f7c9f_b.jpg
  כמה זמן ארכו מכות מצרים?
  כמה זמן ארכה כל מכה ממכות מצרים? הרב יוסי אפריון מסביר באופן ברור את ההבדל בין כל שיטה ושיטה.
 • העמק דבר פרשת וארא חלק א'
  *"וגם אני שמעתי" - ביאור המילה "אני". *הרצון שמכאן והילך משה ידבר לבדו לעמ"י אך גם לכך סירב משה רבנו. *ביאור הנצי"ב לשאלה מדוע מסדר הפרשיות הפסיק דווקא כאן את פרשת שמות. *הבדל בין שם אלוקים לשם הויה. *כל מציאות העולם מושגחת.
 • מצרים כור הברזל
  שכחת הפלא הנשגב שה' עשה עם ישראל היא יסוד כל החטאים שבני ישראל חטאו במדבר ארבעים שנה. השכחה הזו עלולה לפעול גם עלינו להשכיח מאיתנו את הברית והשבועה שאלוקים כרת עם כל אחד ואחד מאיתנו. כדי שלא נשכח אותה אנחנו מניחים תפילין יום יום.
 • למה הרעותה לעם הזה?
  הרב מבאר את הדו שיש בין ה' למשה בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתינו.
 • א-ל שדי - גילוי בתוך המציאות
  למשה רבינו היה ניסים גלויים, הקב"ה קרא את שמו על עמ"י במעמד הר סיני "וידעתם כי אני ה'".
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;