קרבנות

גודל טקסט

Marcia O''''''''''''''''Connorשמחת השלמים
דוקא על הר עיבל לעשות מזבח לאכול מהשלמים ולשמוח? האם אין זה הר הקללה? עומקה של אמונה המביאה לאהבה ושמחה.

ויקישיבה - קרבנות

מצווה להביא זבחים ומנחות ולהקריבם.
מקורו מכמה וכמה פרשיות בתורה לגבי קרבנות שונים, כגון "אם עולה קרבנו מן הבקר וגו'".
במהותו כתב הרוגאצ'ובר שלרמב"ם הוא מצווה ולראב"ד הוא עונש. הרמב"ם במורה נבוכים מסביר כי הקורבנות נועדו לשמש כעין תחליף לעבודת האלילים הגשמית שהיתה לפני מתן תורה. עם ישראל התרגל לעבוד באופן גשמי ו"טבע האדם שהוא נוטה תמיד למורגל" לכן ניתנו הקורבנות בתור דרך אמצעית בה יוכל העם לעבוד את ה' גם באופן הדומה לגשמי, ובכך להתקרב גם לבורא המופשט. שיטת הרמב"ם מתבססת ככל הנראה על דברי המדרש בויקרא רבה: עוד...
x
 • שבועות - זמן מתן תורתנו?
  שבועות - זמן מתן תורתנו?
  הקדמה מעניינת לחג השבועות- לאחר שהתחנכנו לחדול מלהתעמר בעצמנו וללקט מעבר למה שנצרך - אנו פנויים לחפש משמעות לחיינו. ואז ה' נותן לנו את התורה.
 • מנחות- הלכה למעשה
  הכנת המנחות, לישת הסולת ופרטי הדינים.
 • shutterstock_64535014.jpg
  אמירת הקרבנות
  שיעורו של הרב בן ציון מוצפי, על מעלת אמירת הקרבנות לפני התפילה.
 • כוחה של המנורה
  על מעלותיה של הדלקת המנורה על פני הקרבת הקורבנות באדיבות העיתון בשבע
 • חופשי.jpg
  המשכן והמקדש
  למה המזבח בבית המקדש היה שונה מהמזבח במשכן? האם הבית השלישי יהיה כמו בית שני או כמו נבואת יחזקאל? ולמה שלמה עשה עשר מנורות? הרב רפאל וסרטייל משיב.
 • עבודת התמיד במקדש
  שיחה המלווה במצגת הממחישה את כל עבודת התמיד במקדש - מהשכמת הכהנים ועד שירת הלווים.
 • קרבן חטאת
  מדוע מביאה היולדת קרבן חטאת? אפשר שהמושג חטאת אינו רק על חטא אלא גם על חיסרון.
 • קורבנות בכפליים
  עיון והשוואה בין קרבנות המוסף של חג הסוכות והמועדים האחרים יגלה שבחג הסוכות מספר הכבשים והאילים כפול. מה משמעותה של עובדה זו?
 • קרבן יולדת
  בכל התורה כולה כשמוזכרים תורים ובני יונה, מוזכרים קודם התורה ואחר כך בני היונה, אולם בקרבן יולדת הדבר הפוך: בן יונה או תור לחטאת. מהו הטעם של שינוי זה?
< 4321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;