רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה תפילת העמידה
ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק י"ז:
סדר תפילת העמידה א'
סדר תפילת העמידה ב'
מסביב לתפילת העמידה
הפרעה למתפלל בתפילתו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כיצד הכי טוב לפסוע שלש פסיעות קודם התפילה?
א. כשיגיע ל"תהלות לא-ל עליון" יפסע אחורנית, ולפני סיום ברכת "גאל ישראל" יפסע קדימה.
ב. כשיגיע ל"תהלות" יפסע אחורנית, ואחרי ברכת גאל ישראל יפסע קדימה.
ג. אם כבר נמצא במקום תפילתו אינו צריך לפסוע, ואם לא - אחרי סיום "גאל ישראל" יפסע אחורה ומיד קדימה.
ד. אחרי סיום "גאל ישראל" יפסע אחורה ומיד קדימה.

2. לאיזה כיוון יש לפנות בתפילת העמידה?
א. ארון הקודש.
ב. מערב.
ג. מזרח.
ד. א"י, ירושלים, בית המקדש וקודש הקדשים.

3. אם כל הציבור טועים ופונים לכיוון הלא נכון, כיצד ינהג?
א. יתפלל בכיוון הנכון.
ב. יתפלל כמו כולם כדי לא לפרוש מהציבור, אבל יפנה את ראשו לכיוון הנכון.
ג. למנהג הספרדים - א, ולמנהג האשכנזים - ב.
ד. למנהג האשכנזים - א, ולמנהג הספרדים - ב.

4. כיצד ינהג מי שאינו יכול לעמוד?
א. יתפלל בישיבה.
ב. לא יתפלל.
ג. אם יוכל במשך היום לעמוד עדיף שלא יתפלל עכשיו אלא ישלים את התפילה, ואם לא - יתפלל בישיבה.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ג'.

5. האם טוב להתנועע בתפילה?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. יש אומרים שכן ויש אומרים שאין לכך משמעות.

6. באלו מקומות בתפילה יש לכרוע?
א. בתחילת ברכת אבות ובסופה.
ב. בתחילת ברכת מודים ובסופה.
ג. בסיום התפילה.
ד. כל התשובות נכונות.

7. מהו אופן התפילה בלחש?
א. שישמע את קולו שלו אבל לא ישמיע לאחרים.
ב. שאפילו הוא לא ישמע את קולו, אלא רק יחתוך בשפתיו.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. שלא ישמיע את קולו לאחרים, ואין זה משנה אם הוא ישמע.

8. באלו ברכות הכי חשוב לכוון?
א. 'אבות' ו'שומע תפילה'.
ב. 'אבות' ו'מודים'.
ג. מודים ו'שומע תפילה'.
ד. 'אבות', 'מודים' ו'שומע תפילה'.

9. היכן אסור להוסיף בקשות פרטיות?
א. בשלש הברכות הראשונות ושלש האחרונות.
ב. בכל התפילה, חוץ מברכת "שומע תפילה".
ג. לפי השו"ע - א, ולפי הרמ"א - ב.
ד. לפי הרמ"א - א, ולפי השו"ע - ב.

10. אחרי שפוסעים 3 פסיעות בסיום התפילה, מתי אפשר לחזור למקום התפילה?
א. כשיגיע החזן לחזרת הש"ץ.
ב. כשיגיע החזן לקדושה.
ג. לכתחילה ב', ולכל הפחות א'.
ד. לכתחילה ב', ולכל הפחות אחרי שימתין שיעור הילוך 4 אמות.

11. האם מותר ללכת למקום אחר באמצע התפילה, כדי לכוון טוב יותר?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק במקום צורך גדול מאוד.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

12. האם מותר לשבת ליד אדם שמתפלל?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם עוסק באחד מחלקי התפילה.
ד. רק אם עוסק באחד מחלקי התפילה או אדם חלש.

13. מהו הטעם שאסור לעבור לפני המתפלל בארבע אמותיו?
א. כדי לא להפריע לו לכוון.
ב. כי המתפלל עומד לפני השכינה, ומי שעובר פוגע בכבוד השכינה.
ג. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

14. א. האם מותר לעבור בצידו של המתפלל, כך שלא עוברים מולו ממש? ב. האם מותר לעבור לפני המתפלל ולהיעמד שם בלי להמשיך ללכת?
א. א. מחלוקת ב. מחלוקת.
ב. א. מחלוקת ב. לא
ג. א. כן ב. מחלוקת
ד. א. מחלוקת ב. כן

15. מי שאינו יכול לפסוע 3 פסיעות כי מאחוריו עומד אדם שלא סיים את תפילתו, האם הוא יכול להמשיך בתפילה?
א. רק כשהוא ממהר.
ב. כן.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.