אבני שוהם ואבני מילואים

From ויקישיבה
(Redirected from אבני מילואים)
Jump to navigation Jump to search
הדף "אבני מילואים" מפנה לכאן. לערך העוסק בספרו של רבי אריה לייב הכהן הלר, ראו אבני מילואים (ספר).

אבני שוהם הם, אבני האפוד, ואבני מילואים הם, אבני החושן. ויש מפרשים, שאבני שוהם כוללות את אבני האפוד וגם את אבן השוהם שהיתה בחושן. ויש מפרשים, שאבני שוהם ואבני מילואים היו גם בחושן וגם באפוד. ויש מפרשים: אבני שוהם שהן אבני מילואים.


בפירוש השם "אבני מילואים", יש שכתבו, שנקראו כך על שם "שעושין לאבנים מושב בזהב כמין גומא ונותנין שם האבן למלאות את הגומא". ויש מפרשים: "על שם האבנים, שהיו שלמות, שלא נחצבו ממחצב אלא נבראו כך כחלוקי אבנים אשר בנחל, וגם לא חסרו מהן כלום אחר כך על ידי מעשה חרש אבן", ומשום כך נקראות אבני מילואים, מלשון מלא, כלומר אבנים שלמות ומלאות. ויש מפרשים: על שם שאבני החושן היו ממלאות ומכסות את כל שטח החושן, מה שאין כן אבני האפוד שאינן אבני מילואים, שאין הן ממלאות את כל פני שטח האפוד.