אבני מילואים (ספר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר

אבני מילואים הוא ספרו של רבי אריה לייב הכהן הלר על שלחן ערוך חלק אבן העזר.

ה'אבני מילואים' נחשב לספר המקביל לספרו הראשון של המחבר- קצות החושן על חושן משפט. כקודמו, גם ה'אבני מילואים' הינו ספר למדני, הדן בפלפול ובעמקות בסוגיות הכרוכות בחלק אבן העזר, וגם הוא נלמד בעולם הישבות כאחד מספרי הלימוד המרכזיים בסדר נשים, והוא בעל השפעה מכריעה על צורת הלימוד בישיבות.

הספר יצא רק לאחר פטירתו של המחבר.