אברהם שולץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב אברהם שולץ מירושלים בוגר ישיבת חברון הינו מקובל ובקי ומעיין חשוב בתורת האר"י העץ החיים והרש"ש, למד בצוותא עם זקן המקובלים הרב יצחק כדורי ורבי שמואל דרזי ראש ישיבת ניות ברמה וכיוון עמם בתפילות בכוונות הרש"ש, כמו כן הינו מוהל מוסמך וזכה להכניס בבריתו של אברהם אבינו תינוקות רבים. חלק מעובדות והנהגות שזכה לראות אצל הרב יצחק כדורי הובאו בספר כתר יצחק המובא בספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים.