אגרות לראי"ה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אגרות לראי"ה- ספר המאגד קובץ אגרות של גדולי ישראל אל הרב אברהם יצחק הכהן קוק. נערך ע"י הרב משה צבי נריה, והוא כולל בתוכו 240 אגרות מודפסות, ו52 מהן הובאו גם כשהן מצולמות בכתב יד הכותב . הספר יצא לאור בסוף חודש אב תשמ"ו בירושלים. חלק מהאגרות זכו לתגובת הרב קוק, שחלקן אף פורסמו באגרות הראי"ה או בספרי השו"ת של הרב קוק. בשנת תש"ן הודפסה בירושלים מהדורה שניה של הספר בעריכת הרב בן ציון שפירא, בנו של הרב אברהם שפירא. במהדורה זו נוספו כ-200 אגרות שלא היו במהדורה הראשונה, וכן נוספו ביוגרפיות קצרות של כותבי האגרות, וכן קובץ נספחים (הכולל מכתבים של רבנים אחרים- בעיקר האדר"ת ואליו או אל הרצי"ה).

ראה: כתבי הראי"ה, אגרות הראי"ה.

יחס הרצי"ה לפרסום האגרות[edit]

היו שטענו כי הרצי"ה בנו התנגד לפרסום אגרות שנכתבו לאביו, ולכן המהדורה הראשונה של הספר יצאה רק לאחר פטירתו: "ופעמים רבות העלינו בפני מו"ר הגרצי"ה זצ"ל את הרעיון להוציא לאור את מכתבי הגדולים אל הראי"ה, אך הוא דחה אותנו בטענה כי אביו, מרן זצ"ל, אינו זקוק להסכמות" (הרב יעקב פילבר, "כוכבי אור" עמ' 12-13). אולם, מתברר שהרצי"ה שלח לכתבי עת שונים עשרות אגרות שנכתבו לאביו, על מנת לפרסמן (למשל: "סיני" כ"ז, עמ' שפ-שפא, ועוד), וכן בעצמו הוציא בשנת תשל"ה, קונטרס בשם "לתקון עולם- קבוצת מכתבים", בו פורסמו אחד עשר מכתבים, ביניהם מרבי שמואל סלנט, רבי חיים ברלין, הרידב"ז, רבי משה מרדכי אפשטיין, רבי איסר זלמן מלצר, החזון איש ועוד [1]

בין כותבי המכתבים[edit]

ראשי ישיבות[edit]

רבנים[edit]

אדמו"רים[edit]

  1. (ראה בסוגיה זו באריכות בכתב העת "אור חדש- כתב עת להנחלת תורת מרן הראי"ה קוק זצ"ל", גליון 12, תשרי-חשוון תשע"א, במאמרו של הרב איתם הנקין בעמ' 11-12).