אור השם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
אור השם
Or Hashem.jpg

שער הספר דפוס פירארה שט"ו
מחבר רבי חסדאי ב"ר אברהם קרשקש
תחום אמונה ופילוסופיה.
נושא עיקרי היהדות
דפוס ראשון פירארה שט"ו
פירושים בולטים "אוצר חיים"

אור השם הוא חיבורו הפילוסופי של רבי חסדאי קרשקש. פורסם בשנת ק"ע, סמוך לפטירתו של רח"ק. הספר עוסק בדחיית משנתם של אריסטו וההולכים בעקבותיו (ובראשם הרמב"ם), ובהגדרת עיקרי האמונה היהודית.

תכניתו המקורית של רח"ק היתה לכתוב חיבור מקיף בשם "נר אלהים" שיעסוק בפרטי כל המצוות, וספר אור השם היווה למעשה את תחילת הספר (בדומה לספר המדע שבראש ספר "משנה תורה" לרמב"ם). תכנית זו לא יצאה לפועל, ורק הספר אור השם ראה אור.

מאז צאתו הספר כמעט ולא התפרסם, בין השאר בגלל סגנונו הקשה. בשנת תש"ן הוציא הרב שלמה פישר לראשונה מהדורה מוגהת ומתוקנת של הספר.

מבנה הספר[edit]

הספר מחולק לארבעה מאמרים, שכל אחד מהם מחולק לכללים המחולקים לפרקים. המאמר הרביעי לא מחולק למאמרים ופרקים כקדומיו, אלא ל"דרושים".

 • מאמר ראשון- "השרשים":
  • כלל א- "בשורש הראשון, שהוא התחלה לכל האמונות התוריות, והוא אמונת מציאות האל יתברך". כלל זה כולל 32 פרקים, 26 כנגד 26 ה"הקדמות" של אריסטו, וששה כנגד ששת ה"מופתים" של הרמב"ם להוכחת שיטת אריסטו.
  • כלל ב- המשך הכלל הראשון.
  • כלל ג- הגדרת מציאות האל, אחדותו, תאריו ואי-גשמיותו, ואימותן.
 • מאמר שני- הגדרת ששת עיקרי האמונה היהודית ("פינות"):
  • כלל א- ידיעת האל.
  • כלל ב- ההשגחה
  • כלל ג- יכולתו של האל
  • כלל ד- הנבואה
  • כלל ה- הבחירה החופשית.
  • כלל ו- תכלית הבריאה והאדם.
 • מאמר שלישי חלק ראשון- אמונות מחייבות שאינן מעיקרי האמונה:
 • מאמר שלישי חלק שני- אמונות הקשורות במצוות מיוחדות:
 • מאמר רביעי- שאלות לא פתורות:
  • דרוש א- האם העולם הוא נצחי?
  • דרוש ב- האם ישנו עולם אחד או אינסוף עולמות?
  • דרוש ג- האם ה"גלגלים" הם יצורים בעלי חיות?
  • דרוש ד- האם לגלגלים ישנה השפעה על המציאות בעולם והגורל?
  • דרוש ה- עניינם של הקמיעות.
  • דרוש ו- האם קיימים שדים?
  • דרוש ז- גלגול נשמות
  • דרוש ח- השארות נפשם של ילדים.
  • דרוש ט- גן עדן וגיהנם.
  • דרוש י- "מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה" לעומת המדע.
  • דרוש יא- זהות השכל, המושכל והמשכיל.
  • דרוש יב- מהו המניע הראשון?
  • דרוש יג- האם אפשר להשיג את הבורא?

תגובות לספר[edit]

הספר עורר ביקרות חריפה בקרב תומכי שיטת הרמב"ם. רבי שם טוב אבן שם טוב (השני) כינה בפירושו למורה הנבוכים את השגותיו של רח"ק "הזיות". גם רבי יצחק אברבנאל ורבי שמעון בן צמח דוראן ביקרו בחריפות את ביקורתו על הרמב"ם.

אמנם, הספר עורר גם תגובות נלהבות. רבי יעקב בן חביב מביא ב"פירוש הכותב" בעין עקב מפירושיו של רח"ק לאגדות מסוימות שהובאו בספר, וכינה את דבריו "מתוקים מדבש". רבי יוסף יעב"ץ כתב: "הרב ר' חסדאי ז"ל גבר בשכלו על כל הפילוסופים אשר בזמנו... וגדול לאלהיו היה כי קרא אל ה' ויענהו במקהלות רבבות עמים רבים, ונתקדש השם על ידו, ורבים מגדולי המלכות נתייהדו בלבם" (ספר אור החיים).

גם השפעתו על תלמידו רבי יוסף אלבו ניכרת בספר העיקרים, אם כי ר"י אלבו לא נמנע מלחלוק על רבו במקומות מסוימים.

בשנת תרס"ה הודפס בוילנא פירוש אוצר חיים לספר, מאת רבי חיים ירמיהו פלנסברג, אב"ד שאקי (מחבר ספרי "נזר הנצחון", "שאלות חיים" ו"דברי ירמיהו").

לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]