אילו של אהרן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אילו של אהרן הוא האיל לעולה שהכהן הגדול מקריב ביום הכפורים.

האיל לעולה יחד עם הפר לחטאת שהכהן הגדול מקריבם ביום הכיפורים, מכשירים אותו לבוא אל קודש הקדשים.

"אילו של אהרן" טעון נסכים. איל זה, מקריב הכהן הגדול משלו, והוא קרבן יחיד.