איסורי אכילה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסורי אכילה הם כל הדברים האסורים באכילה לפי ההלכה, חלקם מדאורייתא וחלקם מדרבנן

מקור וטעם[edit]

מקור איסורי אכילה הוא כל מקום בתורה בו נאמר "לא תאכל" "לא יאכל" וכיוצא בזה. הגמרא במסכת פסחים (דף כא-כו) מפרטת דיני אסירה אכילה באופן כללי תוך הדיון בנוגע לאיסור חמץ בפסח.

בטעם הדבר אומרת הגמרא (מסכת יומא לט) שעבירה (ובפסוק הוזכר איסור אכילה) מטמטמת ליבו של אדם.

יש המסבירים את את טעם האיסור בכך שהדברים האסורים באכילה הם מאוסים ומזוהמים ולכן הם מזיקים וממיתים גופו של אדם (ר' תבנית:הידעת?/ט' חשוון ה'תשס"ט).

איסור הנאה[edit]

חלק מאיסורי אכילה אסורים רק איסור הנאה דהיינו מותר למוכרם לגוי או לתת לבעל חיים.

הגנה מאיסור אכילה[edit]

צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם מבואר בתוספות שהכוונה שניצלים מאיסורי אכילה בדווקא ולא שמובטח להם שלא תהיה להם כל תקלה (וראייתם מרבי ישמעאל בן אלישע שקרא והיטה וכו')

דוגמאות[edit]

איסורי אכילה מדאורייתא[edit]

איסורי אכילה מדרבנן[edit]

הערות שוליים

  1. איסורו מדאורייתא ויש טבל האסור מדרבנן