הרב יעקב בלוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יעקב ישעיה בלוי (ביידיש: בלויא) היה חבר בית הדין של העדה החרדית בירושלים, יו"ר ועודת הכשרות, העירוב והריבית שלה ורב שכונות סנהדריה ושיכון פאג"י בעיר.

תולדות חייו[edit]

נולד בי"א באלול תרפ"ט בירשלים לאביו הרב ברוך יהודה, בנו של מנהיג אגודת ישראל הרב משה בלוי (אחיו של מנהיג נטורי קרתא הרב עמרם בלוי). אביו נפטר בהיותו צעיר, והוא גדל אצל הרב יוסף צבי דושינסקי (אב"ד העדה"ח). למד בתלמוד תורה עץ חיים ותלמוד תורה "תורה ויראה", אז התפרסם כעילוי. בהמשך למד בישיבת קמניץ ובישיבת מיר, וכן אצל הרב שמשון אהרן פולנסקי "הרב מטפליק" והוסמך על ידו. החל לעבוד כבנקאי עד שנת תשל"ג, אז התמנה למלא את מקומו של הרב בנימין יעקובזון כרבה של שכונת פאג”י בירושלים. כמו כן, התבקש באותה תקופה על ידי הרב יצחק יעקב וייס לכהן כדיין ומו"צ של העדה החרדית, והוא מונה גם לראש "ועד העירוב" ו"ועד הכשרות" על העדה החרדית. היה נחשב למומחה בענייני חושן משפט ובהלכות ריבית והיתר עיסקא, ורבים שיחרו לפתחו בעניינים אלו, ואף התמנה יחד עם הרב משה שטרנבוך ליו"ר ועדה מיוחדת שעסקה בענייני ריבית.

דרכו היתה להמנע מחתימה על כרוזי העדה החרדית (למעט הכרוז האוסר על השתתפות בבחירות).

נפטר בג' בשבט תשע"ג לאחר שהתמוטט במהלך דיון בבית הדין, ונקבר בהר המנוחות.

בנו הרב חיים יוסף- רב ומו"צ בעדה החרדית ומרבני ועד השחיטה שלה, מראשי ישיבת תולדות אהרן ורב שכונת שמואל הנביא. בנו ר' שלמה הוא מנהל רוחני בת"ת של חסידות סאטמר בירושלים.

ספריו[edit]

  • ברית יהודא על הלכות ריבית והיתר עיסקא
  • פתחי חושן- סדרת ספרים על דיני ממונות
  • קיצור ברית יהודה -
  • חובת הדר - מצוות מזוזה והלכותיה; הלכות נר שבת ונר חנוכה
  • חנוך לנער - חיוב קטנים במצוות
  • לקט העומר - הלכות חלה
  • מלבושי ישע - הלכות שעטנז
  • נתיבות שבת - הלכות הוצאה מרשות לרשות ועירובין
  • צדקה ומשפט - הלכות צדקה; מעשר; תשמישי קדושה ובית-הכנסת
  • פתחי מקוואות - הלכות בניית מקוה והכשרה