הרב נח שימנוביץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב נח שימנוביץ היה מייסד וראש ישיבת כנסת חזקיהו בזכרון יעקב (כיום בכפר חסידים).

נולד בשנת תרס"ז במינסק לאביו ר' בנימין שימנוביץ, ר"מ בישיבת בלומקס במינסק. בגיל 11 נשלח על ידי הוריו ללמוד בישיבה בפולין, והגיע ל"ישיבת אהל תורה" של רבי אלחנן וסרמן בברנוביץ'. הוא התגלה כאחד התלמידים הכשרוניים בישיבה, ועבר ללמוד ב"ישיבת כנסת בית יצחק" בקמניץ, בראשות רבי ברוך בער ליבוביץ'. הוא התחבב על ידי ראש הישיבה, ואף למד עמו בחברותא, וכן התקרב לרבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק שהיה באותה עת בישיבה. בשנת ת"ש, לפני שר' ברוך בער נפטר, הוא ביקש מהרב שימנוביץ שיאמר לו חידוש ששמע ממנו בשם רבי חיים מבריסק בטרם ימות. עם פרוץ השואה ברח ועלה לארץ ישראל בספינת מעפילים, ושהה תקופה מסוימת במחנה המעצר למעפילים. הוא שוחרר בעזרתו של הרב חזקיה יוסף מישקובסקי, חתנו של רבי יצחק בלאזר מפטרבורג, ולאחר מכן נשא את בתו חנה. לאחר נישואיו התגורר בירושלים והחל ללמוד בהתמדה מהבוקר עד הערב, ולמד בחברותא עם הרב חיים צימבליסט. בשנת תש"ז, נפטר הרב מישקובסקי, וחתנו הרב שימנוביץ החליט להקים ישיבה לזכרו. בהוראת החזון איש, הוא הקים את הישיבה בצפון, בו לא היו ישיבות בתקופה ההיא. ר' נח, יחד עם גיסו ר' דוד מישקובסקי, החליטו להקים את הישיבה במושבה זכרון יעקב, וקראו לישיבה "כנסת חזקיה" על שם הרב מישקובסקי. הגרעין הראשוני של הישיבה מנה שלושה תלמידים בלבד, אולם תוך שנה הכפילה הישיבה את כמות התלמידים פי עשר. בין התלמידי שלמדו בישיבה בתקופה זו היה הרב ישראל מאיר לאו- רבה של תל אביב והרב הראשי לישראל. הישיבה התנהלה אז בתנאים קשים ביותר. בית המדרש היה בית כנסת מקומי והתלמידים ישנו במועדון נטוש של חיילים, והרב שימנוביץ ישן יחד עם הבחורים, בעוד רעייתו התגוררה בירושלים, ולאחר כשנה עברה לגור עמו בדירה שוכרה בזכרון יעקב. הוא הביא לישיבה את רבי אליהו לופיאן לכהן כמשגיח, דבר שגרם לפרסום הישיבה ולהגעת תלמידים רבים אליה. ר' אליהו ור' נח התיידדו ונקשרו ביניהם קשרי חברות וכבוד עמוקים.
בעקבות חיכוכים שנוצרו עם מתפללי בית הכנסת בזכרון יעקב, הוחלט כי הישיבה צריכה לעבור למקום חדש, והתקבלה ההחלטה, בברכת החזון איש, לעבור לכפר חסידים. באייר תשט"ו עברה הישיבה למשכנה בכפר חסידים, וחנוכת תהבתי תוכננה לל"ג בעומר של אתה שנה. בד' באייר מסר ר' נח את השיעור הכללי הראשון בכפר חסידים. יום למחרת, בה' באייר תשט"ו, לקה בדום לב ונפטר, בהיותו בן 48 בלבד. לאחר פטירתו, התמנה גיסו, הרב רפאל אליהו מישקובסקי, שכיהן כרבו של כפר חסידים, לכהן כראש הישיבה.