חודש כסליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כסלו (או כסליו) הוא החודש השלישי (מתשרי) בלוח השנה העברי. בתנ"ך מכונה "החודש התשיעי" (מניסן). חודש זה בא לאחר חודש (חשוון) ולפני חודש טבת. מזלו של חודש כסלו הוא קַשַת.

מקור ופירוש השם[edit]

חודש כסליו מוזכר לראשונה בתנ"ך בספר זכריה זכריה ז א ובספר נחמיה נחמיה א א כאשר בזכריה נכתב החודש בכתיב חסר "כסלו" בעוד בנחמיה הוא נכתב בכתיב חסר אך נקרא כ"כסליו". לפי ההלכה, בכתיבת החודש בגט יש לכתוב את שם החודש בכתיב חסר- כסלו שו"ע אה"ע סימן קכו,כד, אך בספרי הפוסקים בדרך רגילות הלשון כתוב פעמים רבות כסליו עם יו"ד.

יש המפרשים את שם החודש כקשור ל"כיסילימו", מילה באכדית המקבילה למילה העברית "כסלים" וכוונתם לכך שהחודש הוא עבה ושמן בגשמים. מנגד, יש הסוברים שמקור השם הוא מהמילה "כסל" איוב לא כד המבטא תקווה לבואם של הגשמים. פירוש אחר מסביר שהמילה כסלו היא תלם ושם החודש מרמז על התלמים שנחרשו בשדות שעתידים להתמלא במים.

אירועים בחודש[edit]

בחודש זה חל חג החנוכה, המתחיל בכ"ה בכסליו, ונגמר בב' בטבת. חודש זה לפעמים מלא לפעמים חסר, כמו חודש חשוון. כאשר שניהם מלאים- נקראת השנה שנה מלאה, כאשר שניהם חסרים נקראת שנה חסרה, וכאשר חשוון חסר וכסלו מלא נקראת השנה שנה כסדרה (מכיוון שסדר השנה הרגיל הוא שאחרי חודש מלא מגיע חודש חסר).

בחודש זה נחוג בקרב חסידי חב"ד "חג הגאולה" (י"ט כסלו) של האדמו"ר הזקן- רבי שניאור זלמן מלאדי.
הערות שוליים