יהורם בן יהושפט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יהורם בן יהושפט היה מלך מלך יהודה החמישי.

בנו בכורו של יהושפט בן אסא. מלך שמונה שנים, החל מגיל שלושים ושתים. החל למלוך עוד בחיי אביו, יש אומנרים משנת שמונה עשרה לאביו (רד"ק מלכים ב ח טז), ויש אומרים שהחל למלוך שנתיים לפני מות אביו (רש"י מלכים ב ח טז).

יהורם היה בתחילת דרכו מלך צדיק (בבלי הוריות יא ב), אולם בהמשך נשא את עתליה בת אחאב - בתו של אחאב מלך ישראל המרשעת, ובהשפעתה החל לעשות הרע בעיני ה'. הוא הרג את כל אחיו ואת שרי ישראל שהלכו עם אחיו על מנת לבסס את מלכותו. הוא בנה במות לעבודה זרה. בעקבות כך, שלח ה' את אדום שימרדו בו, וכן העיר לבנה ביהודה, הסמוכה לאדום.

שבע שנים לאחר שאליהו הנביא עלה בסערה השמימה, הגיע ליהורם מכתב מאליהו, ובו תוכחה על מעשיו ואזהרה על העונש הצפוי לו ולמשפחתו. ואכן, הפלשתים והערבים כבשו את יהודה והשמידו את כל בית המלך (למעט בנו יהואחז). בסוף ימיו חלה בחליים רעים, ואחזיהו בנו החל למלוך שנה אחת בחיי אביו. יהורם מת כשמעיו יצאו החוצה, כפי שנכתב במכתב שקבל מאליהו הנביא. יהורם נקבר בעיר דוד, אולם לא בקברות המלכים. לאחר מותו המשיך אחזיה למלוך.