עתליה בת אחאב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עתליה בת אחאב היתה מלכת יהודה השביעית. מלכה שש שנים מקוטעות, החל ממות בנה אחזיהו בן יהורם ועד להריגתה בידי יהוידע הכהן הגדול.

עתליה היתה בתו של אחאב מלך ישראל, ונישאה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה. לאחר מות בעלה, מלך בנה אחזיהו שנה נוספת, ולאחר מותו החלה למלוך. היא רצתה להשמיד את כל זרע בית דוד, ולכן הרגה את כל משפחת המלוכה על ידי שהאכילה אותם סם המוות. רק נכדה, יהואש בן אחזיהו הצליח להסתתר בקודש הקדשים (על ידי הכהן הגדול יהוידע ואשתו יהושבע, שהיתה דודתו של יהואש) וניצל מהמוות. עתליה היתה מלכה מרשעת, פרצה את בית המקדש ובכל הכסף והזהב שנמצא שם השתמשה לעבודה זרה.

לאחר שמלכה שש שנים, לקח יהוידע את יהואש, שהיה אז בן שבע, והמליכו. מששמעה זאת עתליה, באה כדי לבטל את המלכתו, ומיד הוצאה מבית ה' ונהרגה.