שלום בן יבש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שלום בן יבש היה מלך ישראל ה-16.

שלום הגיע לשומרון מן הגלעד. בשומרון רצח את זכריה בן ירבעם, ובכך שם את הקץ לשלטון בית יהוא בן נמשי. הוא החל למלוך בשנת 39 לעזריה, הוא עוזיהו בן אמציה מלך יהודה. מלכותו נמשכה חודש ימים, שכן לאחר חודש מתחילת מלכותו הגיע לשומרון מתרצה מנחם בן גדי והרג את שלום (מלכים ב טו יד)