יע"ל קג"ם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יע"ל קג"ם הוא סימן לששת הסוגיות בהן נחלקו אביי ורבא, ואשר בהן ההלכה היא כאביי ולא כשאר מחלוקות אביי ורבא שההלכה היא כרבא.

פירוש הסימן[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

הסוגיות[edit]

י[edit]

יאוש שלא מדעת - הלכה כאביי שלא הוי יאוש [1].

ע[edit]

עד זומם - הלכה כאביי שנפסל למפרע [2].

ל[edit]

בביאור על איזו סוגיא מרמזת האות "ל" נחלקו הראשונים: לשיטת הרבה ראשונים (ביניהם רש"י) לחי העומד מאליו - הלכה כאביי שהוי לחי [3]. ואילו לשיטת רבינו תם סוגיית "לידה" במסכת נידה [4]

ק[edit]

קידושין שלא נמסרו לביאה - הלכה כאביי שהוו קידושין [5].

ג[edit]

גילוי דעת בגיטין - הלכה כאביי שלא הוי מילתא [6].

מ[edit]

מומר אוכל נבילות להכעיס - הלכה כאביי שפסול ולא צריך דווקא פסול ד"חמס" [7].

כללים[edit]

ביע"ל קג"ם נמנו רק הלכות שמוסכמות באופן מוחלט כאביי ופעמים שנפסקה הלכה כאביי מול רבא אף שההלכה אינה חלק מיע"ל קג"ם ומצינו מספר הסברים לדבר:

  • ביע"ל קג"ם יש רק הלכות שאין בהם מחלוקת על פרטי הדינים אלא כולם כאביי[8]
  • מקום שנחלקו כמו איזה תנא לפסוק ולא מחלוקת עצמית של אביי ורבא לא הוזכרה ביע"ל קג"ם[9]

הערות שוליים