ישי אבי דוד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"ישי בית הלחמי" אביו של דוד המלך היה נכד של בעז ורות משבט יהודה. היו לו שמונה בנים. חז"ל אומרים שהוא אחד מארבעה שלא חטאו כלל אלא מתו ב"עטיו של נחש".

מגילת רות מסתיימת בלידת עובד לרות המואביה ובעז, ומיד הוא זוכה לייחוס כאביו של ישי אביו של דוד המלך: "ותקראנה לו השכנות שם, לאמור: יולד בן לנעמי. ותקראנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד". המגילה מוסיפה ומציינת את הייחוס מפרץ ועד דוד: "ואלה תולדות פרץ (בנו של יהודה): פרץ הוליד את חצרון; וחצרון הוליד את רם; ורם הוליד את עמינדב; ועמינדב הוליד את נחשון; ונחשון הוליד את שַׂלְמָה; ושַׂלְמוֹן הוליד את בועז; ובועז הוליד את עובד; ועובד הוליד את ישי; וישי הוליד את דוד" {מקור| רות ד, יז-כב}}

ילדיו[edit]

בדברי הימים מפורטים שמות שבעה בניו שתי בנותיו: "אליאב, אבינדב, שמעא, נתנאל, רדאי, אוצם ודוד. ואחיותיהם: צרויה ואביגיל"

ללא חטא[edit]

תנו רבנן: ארבעה מתו בעטיו של נחש (בעצתו של נחש כלומר לא היו ראוין למות אלא שנגזרה גזירת מיתה על כל תולדותיו של אדם הראשון בעצתו של נחש בעטיו תרגום של עצתו כדכתיב (דניאל ו) אתייעטו כל וגו' וכן התיב עטא וטעם (שם ב)), ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד; וכולהו גמרא לבר מישי אבי דוד, דמפרש ביה [קרא], דכתיב (שמואל ב יז,כה) ואת עמשא שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב; וכי בת נחש היא? והלא בת ישי היא, דכתיב (בבני ישי כתיב:) (דברי הימים א ב,טז) ואחיותיהם צרויה ואביגיל [ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל שלשה] - אלא בת מי שמת בעטיו של נחש. בבא בתרא טז,ב