כל המשקים מצטרפין במלוא לוגמיו ביום הכיפורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

השותה ביום הכיפורים אינו חייב - במזיד כרת ובשוגג חטאת - עד שישתה מלוא לוגמיו; וכל המשקים מצטרפים זה עם זה למלוא לוגמיו.