מחיצה בדמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חוט הסיקרא, קו בצבע אדום שהקיף את המזבח באמצע גובהו, כדי להבדיל בין דמי חטאת בהמה ועולת העוף הניתנים למעלה ממנו לדמי שאר הקרבנות הניתנים למטה ממנו.