מתנות כהונה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בכ"ד מתנות כהונה. אם התכוונתם לפירוש על מדרש רבה, עיינו בערך רבי יששכר בער כ"ץ.

עשרים וארבע מתנות כהונה הם עשרים וארבעה דברים שזיכתה תורה לכהנים: עשרה במקדש, ארבע בירושלים ועשר בגבולין.

עשר במקדש[edit]

 1. חטאת בהמה
 2. חטאת העוף
 3. אשם ודאי
 4. אשם תלוי
 5. זבחי שלמי ציבור
 6. לוג שמן של מנחת מצורע
 7. מותר העומר
 8. שתי הלחם
 9. לחם הפנים
 10. שיירי מנחות

ארבע בירושלים[edit]

 1. הבכור
 2. הביכורים
 3. המורם מן התודה (חזה ושוק, וארבע חלות מארבעת המינים שבה) ומאיל הנזיר (זרוע בשלה, חלה ורקיק)
 4. עורות קדשים

עשר בגבולין[edit]

 1. תרומה
 2. תרומת מעשר
 3. חלה
 4. ראשית הגז
 5. זרוע, לחיים וקיבה
 6. פדיון הבן
 7. פדיון פטר חמור
 8. שדה אחוזה (שהקדישוה בעליה ולא גאלוה, ומכרה הגזבר; כשהלוקח מחזירה ביובל - מתחלקת לכהנים)
 9. שדה חרמים
 10. גזל הגר