ספרי מצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בגמרא נאמר שיש תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה כנגד אברי האדם, ושס"ה לאווין כנגד ימות החמה.

ראשונים רבים כתבו ספרים שבהם מנוי מניינם לתרי"ג מצוות.

בין הספרים המפורסמים ניתן למצוא בראש ובראשונה את ספר המצוות של הרמב"ם - לו ניסח כללים כיצד למנות את המצוות.

על ספר המצוות של הרמב"ם השיג הרמב"ן, בין בהשגות על מצוות שלדעתו אין למנות, ובין מצוות שלדעתו החסיר הרמב"ם במניינו.

על פי המנין של הרמב"ם נכתב "ספר החינוך" (מיוחס לרא"ה - ר' אהרן הלוי מברצלונה, תלמיד הרמב"ן), ובו פירוט קצר על כל מצווה, שורשיה (טעמיה), דיניה ומקור וזמן מנהגה, לפי סדר פרשת השבוע.

על ספר החינוך נכתב ספר "מנחת חינוך" - שהוא חיבור הלכתי הדן בעיונים הקשורים למצוות.

כמו כן, גם רס"ג כתב ספר מצוות. והיו עוד ראשונים רבים שכתבו את ספריהם עפ תריג המצוות, כגון רבי אליעזר ממיץ בעל ה'יראים' ורבינו אליהו הזקן ורבינו ראובן אלברגלוני ורבינו שלמה אבן גבירול שכתבו אזהרות - היינו קיצור תריג המצוות בחריזה או שיר ופירוש זוהר הרקיע לרבינו שמעון בן צמח הרשב''ץעל האזהרות של רבינו שלמה אבן גבירול רבי משה מקוצי כתב את הסמ"ג - ספר מצוות גדול, ואילו ר' יצחק מקורביל מבעלי התוספות כתב את הסמ"ק - ספר מצוות קטן - ובו מצוות הנוהגות בזמן הזה ורבינו פרץ כתב את הערותיו עליו,.

גם בעל ה'חרדים' רבי אליעזר אזכרי מצפת שהיה משמשו ואחר כך תלמידו של האריזל חיבר את ספרו לפי התריג מצוות

רבי ישראל מאיר הכהן (ה"חפץ חיים") כתב את ספר המצוות הקצר- ספר מצוות העוסק אך ורק במצוות הנהוגות בזמן הזה.