סקילה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סקילה היא אחת מארבע מיתות בית דין. היתה מתבצעת ע"י הפלת הנידון למוות מגובה של עשר אמות, ואם אינו מת, הטחת אבן כבדה בלבו, ואם עדיין לא מת, רגימתו באבנים רבות עד למוות מוחלט. לדעת חכמים, סקילה היא המיתה החמורה ביותר, ואילו לפי רבי שמעון, שריפה חמורה ממנה. העבירות שעליהן יש חיוב סקליה: עובד עבודה זרה, הבא על נערה המאורסה, מסית ומדיח לעבודה זרה, המקלל את השם, מקלל אביו ואמו, השוכב/ת משכב בהמה, השוכב משכב זכר, השוכב עם אימו, השוכב עם אשת בנו, בן סורר ומורה ומחלל שבתעדים והתראה).