עץ הדעת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עץ הדעת הנקרא גם עץ הדעת טוב ורע הוא עץ שלפי ציווי ה' נאסר לאכול ממנו, העץ ממוקם בגן עדן.

מהו פרי עץ הדעת[edit]

בשאלה מה פריו של עץ הדעת נחלקו תנאים (בבלי ברכות מ, א, בבלי סנהדרין ע, א):

  • לפי רבי מאיר - גפן, שהיין מביא יללה על האדם.
  • לפי רבי יהודה - חיטה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.
  • לפי רבי נחמיה - תאנה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר (בראשית ג, ז) "ויתפרו עלה תאנה".

מהות העץ[edit]

מסביר בית הלוי על בראשית פרק ב: "ואפשר דזהו ביאור עץ הדעת טוב ורע ופירושו דהדעת סובר שהוא טוב ובאמת הוא רע. ואפשר זה העץ היה טבעו שהאוכל ממנו תשיגנו מדה זו ויבלבל שכלו בזה"