פרק חלק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרק חלק הוא הפרק העשירי במסכת סנהדרין (בגמרא הוא מודפס כפרק אחד-עשר). הפרק עוסק בעיקר בענייני גאולה, משיח, תחית המתים ועולם הבא. כמו כן, ישנם בפרק נושאים הלכתיים, בעיקר בענייני עיר הנדחת. הפרק מכונה כך על שם המשנה הראשונה בפרק: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא...". פרק זה נחשב לאחד מהפרקים החשובים והיסודיים ביותר בש"ס. הרמב"ם כתב הקדמה ארוכה לפרק זה, המכונה "הקדמה לפרק חלק", והיא נכנסה לקובץ הקדמות הרמב"ם.